Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Tezsiz Yüksek Lisans)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kamu Yönetimi Anabilim Dalı 1982 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı´nın adı 2016 yılında "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" olarak değiştirilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:
-Siyaset ve Sosyal Bilimler
-Yönetim Bilimleri
-Kentleşme ve Çevre Sorunları
-Hukuk Bilimleri´dir.
2
Verilen Derece
SBKY tezsiz yüksek lisans programı için 90 AKTS´lik ders yükünün tamamlanmasını gerektiren ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlandığında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diplomasına sahip olmak.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
-Tezsiz yüksek lisans programında yer alan dersler arasından 60 AKTS´ye karşılık gelecek şekilde en az 5 zorunlu ve 5 seçmeli ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; - Derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alan; - Program alanıyla ilgili hazırladığı 30 AKTS’lik dönem projesini başarıyla hazırlayan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında tezsiz Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı, özellikle farklı alanlarda çalışan lisans mezunu profesyonellere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı´nın, siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri gibi alt dallarında bilgi birikimi ve beceri geliştirme olanağı sağlamak; ve bu alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik ve eleştirel düşünme yetisine sahip meslek insanları yetiştirmektedir.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı´nın toplam eğitim süresi iki yıldır. Programın ilk yılında siyaset ve sosyal bilimler, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları ve hukuk bilimleri alanında okutulacak temel zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Programın ikinci yılı ise dönem projesi çalışmasına ayrılmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi alanında edinilen temel bilgileri edinme veya uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve disiplinler arası etkileşimi anlayabilme.
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması beklenen siyaset kuramları, kamu siyasası süreçleri, hukuk bilimleri ile kentleşme ve çevre politikaları bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile farklı alanlar arasında disiplinlerarası ilişkiler kurarak bağımsız olarak proje ve çalışmalar planlayabilme ve yürütebilme.
5. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki uygulamalarda, disiplinlerarası perspektiften yararlanarak, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, disiplinlerarası perspektiften yararlanarak, yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için 60 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersleri vermek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Program Başkanı: Prof. Dr. Serdar Gülener
Tel: 0 224 294 11 24
E-mail: sgulener@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Tunç
Tel: 0224 294 11 71
E-mail: gulcintunc@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program dili Türkçedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Anabilim Dalında 4 Prof. Dr., 3 Doç. Dr. ve 5 Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi, 6 Araş. Gör. ve 8 Proje Asistanı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5327 SİYASİ İDEOLOJİLER Zorunlu 3 0 0 6
KMY5329 İNSAN HAKLARI Zorunlu 3 0 0 6
KMY5369 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5326 KENTSEL POLİTİK EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 6
KMY5334 YEREL POLİTİKALAR Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5303 GÜNDELİK HAYAT VE KENT Seçmeli 3 0 0 6
KMY5305 DEMOKRASİ VE KENT Seçmeli 3 0 0 6
KMY5307 KÜRESEL KENTLER VE ULUSAL GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 6
KMY5309 KENT, SANAT VE FELSEFE Seçmeli 3 0 0 6
KMY5311 ŞEHİR TARİHÇİLİĞİ VE SİYASET Seçmeli 3 0 0 6
KMY5313 KENT VE SANAT: KENTLİNİN SANATI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5317 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİM ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5319 KENTSEL EKOLOJİK GÜVENLİK VE DİRENÇ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5321 KENT KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5323 GÖÇ AKIMLARI, KENTLEŞME VE GÖÇ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
KMY5325 MEKAN VE KÜLTÜR OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5331 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMY5302 KENT VE ADALET Seçmeli 3 0 0 6
KMY5304 KENTLER VE UYGARLIKLAR Seçmeli 3 0 0 6
KMY5306 MODERNLİK, SİVİL TOPLUM VE KENT Seçmeli 3 0 0 6
KMY5308 KENTLİLİK VE SİYASAL İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 6
KMY5310 KENTSEL TOPLUMSAL HAREKETLER Seçmeli 3 0 0 6
KMY5312 TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME VE KENT TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5314 DİJİTAL ÇAĞDA YEREL YÖNETİMLER Seçmeli 3 0 0 6
KMY5316 İKLİM KRİZİ VE KENTLER Seçmeli 3 0 0 6
KMY5318 AKILLI KENT UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5320 KENTSEL EKONOMİ POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5322 KENTSEL YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA Seçmeli 3 0 0 6
KMY5324 KENTLİ HAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5328 DEMOKRASİ TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
KMY5330 KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI Seçmeli 3 0 0 6
KMY5332 SİYASET TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr