Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 2023 yılından beri Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı yükseköğretimde 90-120 AKTS kredilik sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektronik Mühendisliği dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı Tezli Yüksek Lisans Kabul ve Kayıt Koşulları; Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal, puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES ve yabancı dil taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca toplam 21-24 kredi (60 AKTS) almak koşuluyla en az yedi dersi, bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Ulusal ve uluslararası işletmeler, araştırma ve geliştirme kuruluşları ve akademik enstitülerde kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, yüksek mühendisler yetiştirmek,
2-) Yüksek mühendis adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme ve yaşam boyu öğrenme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Mühendislik Matematiğinde ileri konular-I ve Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde araştırma teknikleri ve yayın etiği dersleri zorunlu dersler olarak yer almaktadır. Diğer dersler Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli statüdeki derslerdir. Detaylı eğitim planına ee.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslararası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Çankaya Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Syracuse Universitesi , Alcatel-Lucent, Netaş, Oyak-Renault, TOFAŞ, Türk Telekom, EMKO Elektronik, TUSAŞ.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enes YİĞİT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 18
e-posta : enesyigit@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şekip Esat HAYBER
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 21 03
e-posta : sehayber@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 295 52 55
e-posta : mustafademirtas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - I,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - II,
PCB Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı,
Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
İmge İşleme Laboratuvarı,
Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
PLC ve Otomasyon Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
EEM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
EEM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
EEM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
EEM5506 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİNDE İLERİ KONULAR I Zorunlu 3 0 0 6
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EEM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EEM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Toplam 0
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5101 ANALOG FİLTRELER Seçmeli 3 0 0 6
EEM5201 MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5203 RF DEVRE VE SİSTEMLERİN ANALİZ TASARIMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5205 ELEKTROMANYETİKTE YÜKSEK FREKANS METODLARI I Seçmeli 3 0 0 6
EEM5207 ELEKTROMANYETİZMA KURAMININ ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5209 İLERİ ANTEN TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5211 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ I Seçmeli 3 0 0 6
EEM5213 BİYOELEKTROMANYETİZMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM5301 OPTOELEKTRONİK DEVRELER Seçmeli 3 0 0 6
EEM5303 GELİŞMİŞ MİKROELEKTRONİK AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM5305 YARIİLETKEN AYGIT ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5307 MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5309 FOTONİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5401 İLERİ SAYISAL SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
EEM5403 MOBİL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5405 SAYISAL HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5407 OPTİK FİBERLİ ALGILAYICILAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM5409 OPTİK FİBERLİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5411 YEREL VE METROPOLİTAN ALAN AĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5413 HABERLEŞME AĞLARI TASARIM VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5415 NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM5417 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME VE ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5423 DİNAMİK SİSTEMLERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5503 SAYISAL HESAPLAMA VE PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM5601 ELEKTRİK GÜÇ KALİTESİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5603 ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMLERİNİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5701 BİLGİ ERİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5705 SAYISAL SES İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM5104 SAYISAL FİLTRELER Seçmeli 3 0 0 6
EEM5106 AKTİF DEVRE SENTEZİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5202 MİKRODALGA DEVRELERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5204 MİKRODALGA SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5208 ELEKTROMANYETİKTE YÜKSEK FREKANS METODLARI II Seçmeli 3 0 0 6
EEM5210 ÖZEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM5212 SINIR DEĞER PROBLEMLERİ II Seçmeli 3 0 0 6
EEM5214 OPTİKSEL ELEKTROMANYETİK KIRINIM Seçmeli 3 0 0 6
EEM5216 RADAR SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
EEM5302 OPTOELEKTRONİK DÖNÜŞTÜRÜCÜLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM5304 TÜMLEŞİK OPTİK Seçmeli 3 0 0 6
EEM5306 FOTONİK AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM5308 FOTONİK ALGILAMA PRENSİPLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5402 RASGELE İŞARET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5404 ENFORMASYON KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5406 RADYO HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5408 SAYISAL TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ VE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5410 YÜKSEK HIZLI OPTİK FİBERLİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5412 DURUM-UZAYI VE DOĞRUSAL SİSTEM TEORİSİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5414 FOTONİK VE OPTİK ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5416 DÜŞÜK GÜÇLÜ GENİŞ ALAN AĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5418 YAPAY SİNİR AĞLARI İLE NESNE TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM5422 İLERİ SAYISAL İMGE İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
EEM5504 DÖNÜŞÜMLER VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM5602 GÜÇ SİSTEMLERİNDE İLERİ KOMPANZASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM5604 GÜÇ SİSTEMLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr