Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora öğretimini Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde 2023 yılından beri Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı Kabul ve Kayıt Koşulları, Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES ve yabancı dil taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Bir öğretim üyesi ve araştırmacı olma yeterliliğini sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, özgün bilimsel yöntemler geliştirerek literatüre katkıda bulunabilen Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktorları yetiştirmek,
2-) Doktor adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak yeni teknikler geliştirebilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Mühendislik Matematiğinde ileri konular II ve Araştırma teknikleri ve yayın etiği dersleri zorunlu dersler statüsündedir. Diğer dersler Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli derslerdir. Detaylı eğitim planına ee.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın istihdam edildiği bazı kuruluşlar: Çankaya Üniversitesi, Gazikent Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, EMKO Elektronik, TUSAŞ.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Enes YİĞİT
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 20 18
e-posta : enesyigit@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Şekip Esat HAYBER
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 21 03
e-posta : sehayber@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DEMİRTAŞ
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 295 52 55
e-posta : mustafademirtas@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - I,
Elektrik-Elektronik Laboratuvarı - II,
PCB Laboratuvarı,
Proje Geliştirme Laboratuvarı,
Elektrik Makineleri ve Güç Elektroniği Laboratuvarı,
Biyomedikal Sinyal İşleme Laboratuvarı,
Gömülü Sistemler Laboratuvarı,
İmge İşleme Laboratuvarı,
Mikrodalga ve Haberleşme Laboratuvarı,
Optik Fiberli Haberleşme Araştırmaları Laboratuvarı,
Optik Laboratuvarı,
PLC ve Otomasyon Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
EEM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
EEM6503 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİNDE İLERİ KONULAR II Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
EEM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
EEM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EEM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EEM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
EEM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
EEM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
EEM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
EEM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6623 MİKRO VE AKILLI ŞEBEKELER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6101 DALGACIK DÖNÜŞÜMLERİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6103 DERİN ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 6
EEM6105 RASSAL DEĞİŞKENLER VE STOKASTİK SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6201 İLERİ MİKRODALGA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6203 KIRINIM KURAMINDA WİENER-HOPF TEKNİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6205 RADAR KESİTİ ALANI KESTİRME VE DÜŞÜRME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6207 ELEKTROMANYETİKTE ANALİTİK YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6209 İLERİ ELEKTROMANYETİK SAÇILMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6301 OPTOELEKTRONİK SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6303 İLERİ MALZEME BİLİMİ VE NANO FABRİKASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6305 GİYİLEBİLİR ELEKTRONİK VE FOTONİK Seçmeli 3 0 0 6
EEM6401 KESTİRİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6403 HABERLEŞME KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6405 OPTİK FİBERLERDE DOĞRUSAL OLMAYAN OLAYLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM6407 NESNELERİN İNTERNETİ SİSTEM MİMARİLERİVE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6409 İLERİ ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6411 TELSİZ HABERLEŞME I Seçmeli 3 0 0 6
EEM6413 DAĞINIK ALGILAMALI SİSTEMLERDE OPTİK SAÇILMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6415 İSTATİSTİKSEL NESNE ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6419 RADAR UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EEM6102 BULANIK MANTIK Seçmeli 3 0 0 6
EEM6104 METASEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM6106 İŞARET KODLAMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6202 İLERİ RADAR TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6204 ELEKTROMANYETİZMADA INTEGRAL DENKLEM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6206 YERYÜZÜ ÜZERİNDE RADYO DALGASI YAYILIMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6208 ELEKTROMANYETİKTE SAYISAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6302 LAZER TABANLI SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6304 GELİŞMİŞ FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM6306 AKILLI SİSTEMLER VE SENSÖR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6402 SPEKTRUM KESTİRİMİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6404 SAYISAL MODÜLASYON VE KODLAMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6406 DOĞRUSAL OLMAYAN OPTİĞİN HABERLEŞMEDEKİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6408 TELETRAFİK MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6410 SEZİM KURAMI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6412 OPTİK ANAHTARLAMALI AĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
EEM6414 BİLGİSAYARLA GÖRÜDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
EEM6416 TELSİZ HABERLEŞME II Seçmeli 3 0 0 6
EEM6418 KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
EEM6420 İLERİ RADAR GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EEM6422 OPTİK FİBERLİ DAĞINIK ALGILAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
EEM6624 GÜÇ SİSTEMLERİNDE SİNYAL İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr