Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türk Dünyası Müzikleri Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Program, 2021 yılında açılan Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı altında açılmış ve örgün eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Programı başarı ile tamamlayıp program yeterlikleri sağlayanlar Türk Dünyası Müzikleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü ve Güzel Sanatlar alanının Müzik Bölümlerinden mezun olan öğrenciler ile tüm farklı alanlardan, müziğe yetenekli adaylar başvurabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; seminer çalışmalarını yerine getiren, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Türk Dünyası Müzikleri Anabilim Dalı Türk Dünyası Müzikleri Yüksek Lisans programının amacı; alanına ilişkin kazandığı bilgi ve becerileri ulusal ve uluslararası bilimsel, sanatsal ortamlarda kullanabilen, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinde yetkin, ulusal değerlerle küresel değerleri bağdaştırabilen araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik alanı ile ilgili yapılacak araştırma veya çalışmaların her aşamasında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilmek.
2. Türk Dünyasında mevcut müziksel yapıları, kavramları, türleri ve çalgıları tanımak ve karşılaştırmalar yapabilmek.
3. Müzik alanına ilişkin sahip olunan bilgi ve beceriler doğrultusunda ortaya koyulan çalışmaları kuram ve uygulama ilişkisi kurarak aktarmak.
4. Türk Dünyasında Konargöçer ve Yerleşik, Kent ve Kırsal, Kuzey ve Güney - Doğu ve Batı Türkistan sahalarının müziksel ayrışma noktalarını kavrayabilmek.
5. Alanıyla ilgili konularda tartışma ve bilgi şölenlerine katılarak görüşlerini etkili bir şekilde aktarmak.
6. Türk Dünyası ile Türkiye Türklerinin müzikal yapıları arasında karşılaştırma yapabilme.
7. Türk Dünyası vokal ve çalgısal icraların teknik detaylarına hakim olma, farklı çalgılarla yeniden inşa edebilme.
8. Türk Dünyasının tarihsel, kültürel ve politik geçiş süreçlerinin müziklere etkisi konusunda bilgi sahibi olma ve çıkarımlar yapabilme.
9. Türk Dünyasında kullanılan farklı Türk Dili lehçelerine aşınalık ve vokal müziğe etkileri konusunda neden sonuç ilişkisi kurabilme.
10. Türk Dünyası müziklerinin tonalite ve ritmik özelliklerini anlama ve müzik yazısına geçirip analiz yapabilme.
11. Alanıyla ilgili yaptığı çalışmaları açıklamak ve bu konulardaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkili bir şekilde ifade etmek.
12. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak.
13. Türk müziği ve etnomüzikoloji ile ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirmek.
14. Dil, Tarih, Etnografya ve Sosyoloji gibi diğer sosyal bilim alanlarının teorilerinden yararlanarak disiplinlerarası çalışmalar yürütebilme.
15. Türk Dilinin lehçelerini kullanan ve ortak bir kökenden gelen Türk Milletinin, bu köken birlikteliğinin müziksel açıdan da ele alınabileceği çalışmalar yürütebilmek.
16. Türk Dünyası müziklerine karşılaştırmalı bir gözlem ile yaklaşabilme ve mevcut müzikal yapı, tür, ses sistemleri, çalgı ve vokal teknikler, ,icracı tipler ve icra ortamları hakkında bütünleşik bir çıkarım yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun oldukları bilim dalına ilişkin bilgi, beceri ve birikimine göre çeşitli kurum ve kuruluşlarda veya alanına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve birikime sahip olmaları koşuluyla doktora programlarda öğrenimlerini sürdürebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine, devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten en az 75 puan alma zorunluluğu vardır ve AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için, programda yer alan dersleri (60 AKTS karşılığı) başarmış olmak, seminer çalışmalarını yapmış ve araştırma konusu olan tezini tamamlayarak bir jüri önünde başarı ile savunmuş olmak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı: Doç.Dr. Erdem ÖZDEMİR
Devlet Konservatuvarı
Telefon: 42718
Anabilim Dalı Sekreterya: Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü.
Telefon: 55009
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik derslerinin verildiği Devlet Konservatuvarı binası, modern bir mimariye, bireysel çalışma odalarına, bir okuma salonuna, seminer, sunum ve konser salonuna sahiptir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM5101 TÜRK DÜNYASI MÜZİKLERİNE KARŞILAŞTIRMALI GENEL BAKIŞ Zorunlu 3 0 0 7
TDM5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
TDM5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Toplam 12
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM5102 ETNOMÜZİKOLOJİNİN TEMEL KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
TDM5104 TÜRK DÜNYASINDA MÜZİK TEORİSİ VE SES SİSTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
TDM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
TDM5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
TDM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
TDM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM5401 BH TÜRK MÜZİĞİ TEORİSİ VE SOLFEJ I Zorunlu 3 0 0 6
TDM5402 BH TÜRK MÜZİĞİ TEORİSİ VE SOLFEJ-II Zorunlu 3 0 0 8
TDM5403 BH ÇALGI I Zorunlu 2 0 0 6
TDM5404 BH ÇALGI II Zorunlu 2 0 0 7
TDM5405 BH TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE SOLFEJ-I Zorunlu 3 0 0 6
TDM5406 BH TÜRK MÜZİĞİ REPERTUARI Zorunlu 3 0 0 7
TDM5407 BH TÜRK HALK MÜZİĞİ REPERTUARI Zorunlu 3 0 0 6
TDM5408 BH TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİSİ VE SOLFEJ-II Zorunlu 3 0 0 8
TDM5409 BH TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 6
Toplam 60
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TDM 5118 İLERİ ÇALGI II Seçmeli 2 0 0 4
TDM5110 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
TDM5112 BALKAN TÜRKLERİNDE MÜZİK Seçmeli 2 0 0 4
TDM5114 TÜRK DÜNYASINDA DİL VE KÜLTÜR Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr