Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Göç Araştırmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Göç alanında farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası araştırmaları takip ederek nüfus hareketliliğinin toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel boyutlarını ortaya çıkarmak, göç politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak, göç alanında yeni araştırma alanları yaratmak hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.
2
Verilen Derece
Bu Anabilim Dalı, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için 120 AKTS´lik ders yükünün tamamlanmasını gerektiren ikinci aşama derece sistemine tabidir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans öğretimi için (ALES) standart puanının %50’si, yazılı ve mülakat (sözlü) puanının %30’u ve adayın lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üzerinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden 120 AKTS´ye karşılık gelecek şekilde en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; - Derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alan; - Program alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere diploma verilir.
7
Program Profili
“Disiplinlerarası Göç Araştırmaları” tezli / tezsiz yüksek lisans programını açmak istememizdeki temel gerekçemiz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin farklı bölüm ve branşlarda görev yapan akademisyen kadrosunun disiplinlerarası bir perspektifle günümüzün en önemli olgularından olan göçü analiz etmesi ve farklı resmi kurumlarda görev yapabilecek lisanüstü düzeyinde uzmanlar yetiştirmesidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Göç kuramlarının iddialarını ve çerçevelerini kapsamlı bir şekilde bilir.
2. Göç kuramlarının çeşitli disiplinlerdeki kuramlarla ilişkisini anlar ve yorumlar, çalışma konusuna göre disiplinler ve kuramlar arası bağlantı kurabilir.
3. Göç kuramlarını ve eklektik yapıları kullanarak geçmişteki ve günümüzdeki göç süreçlerini eleştirel bir şekilde analiz eder, gelecekteki olası göç süreçleri ve bu süreçlerin yönetimi hakkında yorum ve önerilerde bulunur.
4. Edindiği kavramsal ve teorik birikimi akademik ve mesleki uzmanlık alanlarında kullanabilir, göç yönetimi ve göç politikaları çalışma alanlarında istihdam edilebilir.
5. Edindiği kavramsal ve teorik birikim doğrultusunda göç yönetimi ve göç politikaları konularındaki çalışmalara ve projelere danışmanlık hizmeti verebilir.
6. Göç araştırmalarında araştırma yöntem ve tekniklerinin nasıl kullanıldığını bilerek, saha çalışması yürütebilir.
7. Göçmen arka planına sahip kişilerle ve göçle ilişkili konularda çalışacak yetkinliğe sahip olur.
8. Kendi alanına ilişkin özgün ve bilimsel çalışmalar ortaya koyar.
9. Göçmen arka planına sahip kişilere yönelik ayrımcılık gözetmeyen bir dil kullanır, bu dilin toplumda yaygınlaşması noktasında inisiyatif alır.
10. Çok paydaşlı projelerde yer alarak ekip çalışması yürütür.
11. Alanlarına ilişkin bilgi edinimini yalnızca eğitim hayatıyla sınırlamaz, güncel gelişmeleri takip edebileceği araçlar hakkında bilgi sahibi olur.
12. Göçmen arka planına sahip kişilerle alan çalışması yürütür, etik hususları dikkate alarak karşılıklı güven ilişkisi içinde veri toplar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
“Disiplinlerarası Göç Araştırmaları” tezli / tezsiz yüksek lisans programını açmak istememizdeki temel gerekçemiz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin farklı bölüm ve branşlarda görev yapan akademisyen kadrosunun disiplinlerarası bir perspektifle günümüzün en önemli olgularından olan göçü analiz etmesi ve farklı resmi kurumlarda görev yapabilecek lisanüstü düzeyinde uzmanlar yetiştirmesidir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yükseklisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar diğer doktora başvuru koşullarını taşımak ve doktora giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İİBF - Fen-Edebiyat Fakültesi - Eğitim Fakültesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5301 ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI VE KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 8
DGA5303 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
DGA5369 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5302 TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 8
DGA5304 KÜRESEL SİYASET VE DİASPORA AĞLARI Zorunlu 3 0 0 6
DGA5306 GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5307 OSMANLI DEVLETİ’NDE GÖÇ VE İSKÂN POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5309 ULUSLARARASI EMEK GÖÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5311 BURSA GÖÇ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5313 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5315 GÖÇ VE MEKAN ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5317 ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
DGA5319 GÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5321 DEMOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5308 BALKANLARDA GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5310 EKOLOJİK GÖÇLERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5312 GÖÇ DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5314 GÖÇ VE KADIN Seçmeli 3 0 0 5
DGA5318 ULUSLARARASI GÖÇ VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
DGA5320 GÖÇ VE TOPLUMSAL UYUM Seçmeli 3 0 0 5
DGA5322 TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5324 TÜRK DİASPORASI VE LOBİSİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr