Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Göç Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı (Disiplinlerarası)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Göç alanında farklı disiplinlerdeki ulusal ve uluslararası araştırmaları takip ederek nüfus hareketliliğinin toplumsal, ekonomik, siyasi, hukuki ve kültürel boyutlarını ortaya çıkarmak, göç politikalarının geliştirilmesine ve uygulanmasına destek olmak, göç alanında yeni araştırma alanları yaratmak hedefine yönelik olarak disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma, eğitim ve uygulama çalışmaları yürütmektir.
2
Verilen Derece
Bu Anabilim Dalı, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için 120 AKTS´lik ders yükünün tamamlanmasını gerektiren ikinci aşama derece sistemine tabidir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans öğretimi için (ALES) standart puanının %50’si, yazılı ve mülakat (sözlü) puanının %30’u ve adayın lisans not ortalamasının %20’si alınarak hesaplanan başarı puanı 100 üzerinden 65 ve üzerinde olan adaylar başarılı sayılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden 120 AKTS´ye karşılık gelecek şekilde en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan; - Derslerden başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan alan; - Program alanıyla ilgili hazırladığı tezi jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
“Disiplinlerarası Göç Araştırmaları” tezli / tezsiz yüksek lisans programını açmak istememizdeki temel gerekçemiz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin farklı bölüm ve branşlarda görev yapan akademisyen kadrosunun disiplinlerarası bir perspektifle günümüzün en önemli olgularından olan göçü analiz etmesi ve farklı resmi kurumlarda görev yapabilecek lisanüstü düzeyinde uzmanlar yetiştirmesidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Göç kuramlarının iddialarını ve çerçevelerini kapsamlı bir şekilde bilir.
2. Göç kuramlarının çeşitli disiplinlerdeki kuramlarla ilişkisini anlar ve yorumlar, çalışma konusuna göre disiplinler ve kuramlar arası bağlantı kurabilir.
3. Göç kuramlarını ve eklektik yapıları kullanarak geçmişteki ve günümüzdeki göç süreçlerini eleştirel bir şekilde analiz eder, gelecekteki olası göç süreçleri ve bu süreçlerin yönetimi hakkında yorum ve önerilerde bulunur.
4. Edindiği kavramsal ve teorik birikimi akademik ve mesleki uzmanlık alanlarında kullanabilir, göç yönetimi ve göç politikaları çalışma alanlarında istihdam edilebilir.
5. Edindiği kavramsal ve teorik birikim doğrultusunda göç yönetimi ve göç politikaları konularındaki çalışmalara ve projelere danışmanlık hizmeti verebilir.
6. Göç araştırmalarında araştırma yöntem ve tekniklerinin nasıl kullanıldığını bilerek, saha çalışması yürütebilir.
7. Göçmen arka planına sahip kişilerle ve göçle ilişkili konularda çalışacak yetkinliğe sahip olur.
8. Kendi alanına ilişkin özgün ve bilimsel çalışmalar ortaya koyar.
9. Göçmen arka planına sahip kişilere yönelik ayrımcılık gözetmeyen bir dil kullanır, bu dilin toplumda yaygınlaşması noktasında inisiyatif alır.
10. Çok paydaşlı projelerde yer alarak ekip çalışması yürütür.
11. Alanlarına ilişkin bilgi edinimini yalnızca eğitim hayatıyla sınırlamaz, güncel gelişmeleri takip edebileceği araçlar hakkında bilgi sahibi olur.
12. Göçmen arka planına sahip kişilerle alan çalışması yürütür, etik hususları dikkate alarak karşılıklı güven ilişkisi içinde veri toplar.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
“Disiplinlerarası Göç Araştırmaları” tezli / tezsiz yüksek lisans programını açmak istememizdeki temel gerekçemiz, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin farklı bölüm ve branşlarda görev yapan akademisyen kadrosunun disiplinlerarası bir perspektifle günümüzün en önemli olgularından olan göçü analiz etmesi ve farklı resmi kurumlarda görev yapabilecek lisanüstü düzeyinde uzmanlar yetiştirmesidir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yükseklisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar diğer doktora başvuru koşullarını taşımak ve doktora giriş sınavında başarılı olmak kaydıyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
İİBF - Fen-Edebiyat Fakültesi - Eğitim Fakültesi
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5101 ULUSLARARASI GÖÇ POLİTİKALARI VE KURAMLARI Zorunlu 3 0 0 8
DGA5103 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 7
DGA5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
DGA5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5102 TÜRKİYE’NİN GÖÇ TARİHİ Zorunlu 3 0 0 5
DGA5104 KÜRESEL SİYASET VE DİASPORA AĞLARI Zorunlu 3 0 0 5
DGA5106 GÖÇMENLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR Zorunlu 3 0 0 4
DGA5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
DGA5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
DGA5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
DGA5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5107 OSMANLI DEVLETİ’NDE GÖÇ VE İSKÂN POLİTİKALARI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5109 ULUSLARARASI EMEK GÖÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5111 BURSA GÖÇ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5113 TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5115 GÖÇ VE MEKAN ÜRETİMİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5117 ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU Seçmeli 3 0 0 5
DGA5119 GÖÇ VE İŞGÜCÜ PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5121 DEMOGRAFİ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
DGA5108 BALKANLARDA GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5110 EKOLOJİK GÖÇLERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5112 GÖÇ DİPLOMASİSİ Seçmeli 3 0 0 5
DGA5114 GÖÇ VE KADIN Seçmeli 3 0 0 5
DGA5118 ULUSLARARASI GÖÇ VE GÜVENLİK Seçmeli 3 0 0 5
DGA5120 GÖÇ VE TOPLUMSAL UYUM Seçmeli 3 0 0 5
DGA5122 TÜRKİYE COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 5
DGA5124 TÜRK DİASPORASI VE LOBİSİ Seçmeli 3 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr