Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, İnegöl İşletme Fakültesi bünyesinde olup, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yüksek lisans öğrencisi kabulüne başlamıştır. Eğitim dili Türkçedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Yönetim Bilişim sistemleri alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu olmak Lisans not ortalamasının en az 2,25 olması ALES sınavından en az 55 puan almış olmak Yazılı ve sözlü mülakatı başarı ile geçmiş olmak
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezli Yüksek Lisans ders planındaki derslerden 30 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere işletme alanında Yüksek Lisans diplomasi verilir.
7
Program Profili
Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli Yüksek Lisans Programı´nın, gerek iş dünyasında gerekse akademik yaşamda başarılı bir kariyere ulaşmaları için öğrencilerine eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda programdaki tüm dersler, organizasyonların yönetim ve bilişim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan teori ve uygulamaları kapsayan bir yapıda tasarlanmıştır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerektiğinde uygun bir sistemi tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olur.
2. Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
3. Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
4. Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
5. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, gerektiğinde bir takım kurup, sorumluluk alıp, çalışmalarını takımla birlikte yürütebilir.
6. İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
7. Kendi alanı başta olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
8. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak kazandığı bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir ve derinleştirebilir.
9. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
10. Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, gerektiğinde bir takım kurup, sorumluluk alıp, çalışmalarını takımla birlikte yürütebilir.
 • İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerektiğinde uygun bir sistemi tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olur.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, gerektiğinde bir takım kurup, sorumluluk alıp, çalışmalarını takımla birlikte yürütebilir.
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
 • İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, gerektiğinde bir takım kurup, sorumluluk alıp, çalışmalarını takımla birlikte yürütebilir.
 • İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
 • Kendi alanı başta olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
 • Kendi alanı başta olmak üzere iş yaşamına ait hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarıyla toplumsal dönüşümü algılayabilir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izleme bilgi ve becerisini kazanır.
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
 • Bir bilişim sistemi için gerekli ihtiyaçları analiz edip, sisteme ait veritabanının analiz, dizayn ve implementasyon aşamalarındaki süreçlere hakim olur.
 • Bilişim alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilir.
 • İşletmede farklı alanlarda kullanılabilecek bilişim teknoloji ve sistemlerini tanır, gerekli durumlarda sistem sorumluluğunu üstlenebilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları kurgulayıp gerçekleştirebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız akademide hayatlarına devam etmeyi tercih edebilecekleri gibi, iş analisti, iş geliştirme uzmanı, iş zekâsı analisti, veri tabanı yöneticisi, veri tabanı analisti, bilişim sistemleri yöneticisi, bilişim teknolojileri danışmanı, bilişim teknolojileri geliştirme proje yöneticisi, ağ yöneticisi, sistem analisti, sistem geliştirici, teknik destek uzmanı, web geliştirici gibi pozisyonlarda son derece cazip olanaklara sahip işlerde çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezli Yüksek Lisans programlarında azami öğrencilik süresi 6 dönem olup bu programlar en erken 3 dönemde tamamlanabilir. 4 dönemde derslerini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Ders dönemini tamamlamak için zorunlu ve seçmeli 8 ders, 1 seminer dersi ve 2 uzmanlık alan dersinden (her dönemde 1 tane) başarılı olmak ve en az 2,5 genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. Mezuniyet 120 AKTS kredisi ile gerçekleşi 7 ders x 6 AKTS = 42 AKTS Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Seminer = 6 AKTS 3 Uzmanlık Alanı x 6 AKTS = 18 AKTS Tez = 54 AKTS Toplam = 120 AKTS. Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(120 AKTS karşılığı) geçilmeli ve danışman öğretim üyesinin nezaretinde belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılarak teslim edilmelidir. Buna ilaveten, tezi kabul edilen öğrencinin, çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi
İnegöl Yerleşkesi Cerrah Yolu 16400 İnegöl /BURSA TÜRKİYE
Tel:( 0224) 294 26 95
Fax: (0224) 713 12 43
Öğrenci İşleri e-Posta : inifogis@uludag.edu.tr
ABD Başkanı: Doç. Dr. Melih ENGİN
melihengin@uludag.edu.tr
+90 224 294 26 95 Dahili: 62722
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOZAK ÇAKIR
akozak@uludag.edu.tr
+90 224 294 26 95 Dahili: 62728
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Bölümümüzde bir Doçent, iki doktor öğretim üyesi düzeyinde olmak üzere toplam üç Öğretim Üyesi ve üç Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5103 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN BENİMSENMESİ Zorunlu 3 0 0 7
YBS5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
YBS5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5102 ARAŞTIRMA TASARIMI, VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 8
YBS5104 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNDE GÜNCEL KONULAR Zorunlu 3 0 0 7
YBS5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
YBS5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
YBS5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
YBS5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5105 E-DEVLET Seçmeli 2 0 0 6
YBS5107 ÇAĞDAŞ YÖNETİM KONULARI Seçmeli 2 0 0 6
YBS5109 SOSYAL AĞ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5111 GİRİŞİMCİ YÖNETİCİLİK Seçmeli 2 0 0 6
YBS5113 MALİYET ANALİZLERİ VE RAPORLAMA Seçmeli 2 0 0 6
YBS5115 ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5117 MALİYET MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5119 ÇAĞDAŞ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 6
YBS5121 KURUMSAL KİMLİK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5123 DEZAVANTAJLI GRUPLAR VE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5125 YÖNETİM, ORGANİZASYON VE DEĞİŞİM Seçmeli 2 0 0 6
YBS5127 NESNE TABANLI MODELLEME Seçmeli 2 0 0 6
YBS5129 BİLGİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 6
YBS5131 BÜYÜK VERİ Seçmeli 2 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YBS5106 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TOPLUMSAL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5108 BİLİŞİM SUÇLARI VE HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
YBS5110 AMOS İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5112 ETKİLİ İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5114 PROJE HAZIRLAMA TEKNİKLERİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5116 YÖNETİM KARAR DESTEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5118 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5120 YÖNETİM MUHASEBESİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5122 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5124 SOSYAL BİLİMLER İÇİN ÖLÇEK GELİŞTİRME VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
YBS5126 KÜRESELLEŞME, BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE YÖNETİM Seçmeli 2 0 0 3
YBS5128 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
YBS5130 İŞLETMELERDE VERİ MADENCİLİĞİ UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
YBS5132 BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
YBS5134 KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr