Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sualtı Arkeolojisi Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Yüksek Lisans eğitimi 2020 yılında başlamıştır. Sualtı arkeolojik kazı ve araştırma tekniklerinin yanı sıra deniz biyolojisi, istatistik ve coğrafi bilgi sistemleri gibi diğer bilim dalları üzerine de dersler verilmektedir.
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Arkeoloji alanında lisans diploması 2- Akademik mezuniyet not ortalamasının en az 2,25 olması. 3- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (Eşit Ağırlıklı en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 4- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 55, TOEFL IBT için en az 66. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) 5- ALES %50+ LİS. BAŞ. ORT.%15+ YAB. DİL%15+ MÜLAKAT %20= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -LİS. BAŞ. ORT.%50+ MÜLAKAT %50= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler minimum 90 AKTS kredi almalıdır. Yüksek Lisans İçin mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Sualtı Arkeolojisi Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Anadolu Uygarlıkları, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi, Deniz Biyolojisi, GIS ve İstatistik konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sualtındaki arkeolojik verilerinin ve materyalinin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
2. Sualtı arkeolojik kültür varlıklarının korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
3. Sualtındaki arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
4. Arkeolojik sualtı yüzey araştırmaları konusunda teknik yeterliliğe sahibi olma.
5. Arkeolojik sualtı kazıları konusunda teknik yeterliliğe sahibi olma.
6. Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
7. Arkeolojik sualtı çalışmalarında proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
8. Alanı ile ilgili Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
10. Sualtı araştırma ve kazılarında kullanılan teknolojik ekipmanlara hakim olma ve kullanabilme
11. Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
12. Office, photoshop, AutoCAD, Freehand, NetCAD, ArcGIS vb. programları sualtı araştırmalarında kullanabilme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler, bununla birlikte devlete ait veya özel müzelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığı´nda ve yerel belediyelerde arkeolog olarak çalışma imkanına sahip bulunmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı ve Program Koordinatörü:
Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel. 224 2942849
Fax. 224 294 1677
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü,
Sualtı Arkeolojisi ABD, 16240, Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN başkanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5101 ARKEOLOJİDE TEORİLER Zorunlu 3 0 0 5
SUA5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
SUA5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5102 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
SUA5104 ÇAĞLAR BOYUNCA KIYI KENTLERİ Zorunlu 3 0 0 5
SUA5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
SUA5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
SUA5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
SUA5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5380 BH HEYKEL SANATI I Zorunlu 2 0 0 7,5
SUA5381 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
SUA5382 BH ARKEOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
SUA5383 BH ROMA MİMARİSİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
SUA5384 BH HEYKEL SANATI II Zorunlu 2 0 0 7,5
SUA5385 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
SUA5386 BH ALAN ARKEOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
SUA5387 BH ROMA MİMARİSİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
Toplam 51
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5103 DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5105 SUALTI ARKEOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5107 ARKEOLOJİ VE CBS Seçmeli 2 0 0 5
SUA5111 DENİZ VE TATLI SU BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5113 İÇ SULARDA SUALTI ARAŞTIRMALARI VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5115 ANTİK ÇAĞDA DENİZ VE İNANÇ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5117 DENİZ EKOLOJİSİ VE SUALTI CANLILARI Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SUA5106 ANTİK LİMAN MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5108 SUALTI ARKEOLOJİSİNDE ALAN YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5110 UZAKTAN ALGILAMA Seçmeli 2 0 0 5
SUA5112 MARMARA DENİZİ VE DENİZCİLİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5114 ANTİK ÇAĞDA AMPHORALAR VE EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 5
SUA5116 AKDENİZ ERKEN DÖNEM TİCARETİ VE KOLONİZASYON (İÖ 1000 - İÖ 500) Seçmeli 2 0 0 5
SUA5118 ARKEOLOJİDE İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr