Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İlk öğrencilerini 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde alan bölüm, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı için 120 ECTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler(GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır. 3- Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 24 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programının amacı ilgili alanda bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak yetenekli ve eleştirel düşünme becerisine sahip uzman araştırmacılar yetiştirmektir. Yüksek Lisans düzeyinde başarılı olan öğrencileri Doktora aşamasına hazırlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanında özgün araştırmalar yapabilir.
2. Alanında edindiği birikimi toplumun ihtiyaçlarını karşılamada kullanır.
3. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik alanı meselelerine modern metotlarla problematik yaklaşmayı öğrenir.
4. Manevi danışmanlık ve rehberlik alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
5. Manevi danışmanlık ve rehberlik alanına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programını bitirenler, eğitim ve din hizmetleri alanında görevlerini daha donanımlı bir şekilde yerine getirebildikleri gibi, İlahiyat Fakülteleri başta olmak üzere Fen-Edebiyat, Eğitim, Sosyal ve Beşerî bilimler gibi diğer fakültelerde de Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bu program mezunların asıl istihdam alanları ise Diyanet İşleri Başkanlığı himayesinde hastaneler, sevgi evleri ve ceza evlerinde yürütülen din eğitimi faaliyetleridir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakat işlemlerinde başarılı olmaları koşuluyla Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
Email: mehmeteminay@uludag.edu.tr
Tel: 0224 243 10 66-60403
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Ü.Betül Kanburoğlu Ergün
email: ubetulk@uludag.edu.tr
0224 2431066-60215
BUÜ İlahiyat Fakültesi
Adres: BUÜ İlahiyat Fakültesi Fethiye Mahallesi Kırlangıç SokakNo: 2B 16140 Nilüfer Bursa
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programında 6 Profesör ve 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
MDR5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
MDR5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
MDR5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
MDR5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5101 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK İLKE VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
MDR5103 SAĞLIK-DİN İLİŞKİSİ Seçmeli 3 0 0 8
MDR5105 FELSEFİ ANTROPOLOJİ VE DİN I Seçmeli 3 0 0 8
MDR5109 İSLAM DÜŞÜNCE GELENEĞİNDE MANEVİ DESTEK Seçmeli 3 0 0 8
MDR5111 DEZAVANTAJLI BİREYLER İÇİN MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 8
MDR5113 CEZAEVLERİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ Seçmeli 3 0 0 8
MDR5115 GÖRÜŞME YÖNTEMİNİN İLKE VE TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MDR5102 DİNÎ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 6
MDR5104 AİLE İÇİ SORUNLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNDE MANEVİ DANIŞMANLIK Seçmeli 3 0 0 6
MDR5106 SOSYOLOJİK AÇIDAN MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 6
MDR5108 ÖZEL GRUPLARDA DİNİ DANIŞMANLIK Seçmeli 3 0 0 6
MDR5110 MANEVİ REHBERLİK VE TASAVVUF Seçmeli 3 0 0 6
MDR5112 OSMANLILARDA MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ALANLARI Seçmeli 3 0 0 6
MDR5114 YAŞLILIK DÖNEMİNDE MANEVİ DESTEK VE REHBERLİK Seçmeli 3 0 0 6
MDR5116 FELSEFİ ANTROPOLOJİ VE DİN II Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr