Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Kadın ve Aile Çalışmaları Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında açılmıştır. Bu program kadın ve aile ile ilgili çalışmak isteyen farklı disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle disiplinlerarası bir programdır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Kadın ve Aile Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma, (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Sözel Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır.)
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 120 AKTS´lik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Kadın ve Aile Çalışmaları alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın amacı kadın ve aileye yönelik bilgi üretmeyi, bu bilgileri ulusal ve uluslar arası düzeyde paylaşmayı başaracak uzman araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
2. Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
3. Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
4. Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
5. Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
6. Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
7. Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
8. Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
Öğrenme Yetkinliği
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır.
 • Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır.
 • Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir.
 • Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir.
 • Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır.
 • Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir.
 • Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 3,5
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 2,7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 5,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,3,4,5,7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,3,4,5,-6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 5,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 1,5,7
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2 6,7
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2 2
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2 3,4,5,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2 1,2,6,7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2 1,2,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2 6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2 6,7
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2 1,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 1,2,6
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 1,2,3,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,5,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,2,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 5,6
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 1,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1,2,3 1,2
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1,2,3 1,2,3,4,6
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1,2,3 5,6
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1,2,3 1,2,3,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1,2,3 1,2,3,4,5,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1,2,3 3,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1,2,3 1,2
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1,2,3 5,-6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1 4,5,6
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 2 6,7
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 2 3,4,5
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1 1,3,6
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1 1,3,4,6,8
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 2 4,6
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1 3,4
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 2 5,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

8-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3-Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4-Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5-İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kadın ve aile alanına ilişkin bilgi ve becerilerini gündelik yaşamında kullanır. 1 3,4,6,7
Kadın ve aile alanına ilişkin ekip çalışmasına rol alır. 1 4
Kadın ve aile alanında geliştirilen güncel bilgi ve yaklaşımları takip eder ve değerlendirir. 1 3,4,5,6,7
Kadın ve aile çalışmalarına ilişkin konuları kuramsal ve uygulama düzeyinde değerlendirebilir. 1 1,2,3,4,5-7
Kadın ve aile konularına ilişkin bir sosyal araştırma tasarlar, planlar ve raporlaştırır. 1 1,2,3,4,5,6,7
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunların çözümüne ilişkin proje önerileri geliştirir. 1 2,4,5
Kadın ve aileye yönelik yaşanan sorunlarına ilişkin çözüm önerileri üretir. 1 1,2,4
Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına ilişkin temel yaklaşımları, yöntemleri, araştırma tekniklerini uygulayabilir. 1 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Kadın ve Aile Çalışmaları Anabilim Dalında farklı disiplinlerden dersler alıp alana ilişkin tezini başarıyla tamamlayıp bilim uzmanı olarak mezun olan bireyler, kadın ve ailenin söz konusu olduğu farklı kurum ve süreçlerde uzman veya bilirkişi olarak görev alabileceklerdir. Örneğin; Çocuk Mahkemelerinde, İş ve İşçi Bulma Kurumlarında, kamu ve özel sektörde.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat ve mülakat işlemlerinde başarılı olmaları koşuluyla Kadın ve Aile Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Handan Asûde Başal asubasal@uludag.edu.tr
Program Koordinatörü: Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman pinarbag@uludag.edu.tr, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak. Temel Eğitim Böl. Okul Öncesi Eğitimi ABD.
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
10 profesör, 3 doçent dr ve 1 dr. öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5101 DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE KADIN VE AİLE ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 7
KAÇ5109 KADIN VE SOSYAL POLİTİKALAR Zorunlu 2 0 0 6
KAÇ5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
KAÇ5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5102 SOSYAL HUKUK VE KADIN Zorunlu 3 0 0 5
KAÇ5104 TOPLUMSAL CİNSİYET ARAŞTIRMALARI İÇİN İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7
KAÇ5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KAÇ5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KAÇ5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KAÇ5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5105 ÇALIŞMA YAŞAMINDA KADIN VE SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5107 OSMANLI KLASİK DÖNEMİNDE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5111 KADIN, AİLE VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5113 AİLEDE KRİZ YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5115 SANAT VE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5117 ÇALIŞMA HUKUKUNDA KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5119 BİLİM DÜNYASINDA KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5121 SPSS İLE NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5123 KADIN SAĞLIĞINDA ETİK KONULAR Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5125 TOPLUMSAL CİNSİYET VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KAÇ5106 KIRSAL KESİM VE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5110 TÜRK KÜLTÜRÜNDE KADIN VE AİLE Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5112 KADIN VE GÖÇ Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5114 TOPLUMSAL CİNSİYET VE EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5118 DİNLERDE KADIN Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5120 TOPLUMSAL CİNSİYET VE SPOR Seçmeli 2 0 0 4
KAÇ5122 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr