Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı 2020 yılında yüksek lisans programına başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması, 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmaktadır.). Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 55 puan alınmış olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE,GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (UÜDS, KPDS, ÜDS için en az 50 TOEFL , IBT için en az 50, TOEFL CBT için en az 130, TOEFL PBT için en az 450 ve eşdeğer diğer sınavlar olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) -ALES %50+ LİSANS BAŞ.ORT.%20+ YAZILI SINAV/MÜLAKAT %30= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. (Genel başarı notunun en az 65 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için : - LİSANS BAŞ.ORT.%50+ YABANCI DİL PUANI %50= Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28 (Tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, Yüksek Lisansda 100 üzerinden en az 70 alan konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Program, İslam iktisadı ve katılım bankacılığı alanında teorik ve uygulamalı bir yüksek lisans formasyonu sağlamayı amaçlamaktır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
2. İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme.
3. Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
4. Alan ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
5. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
6. Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
7. Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
8. Yabancı literatürü takip edebilme.
9. Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
  • Alan ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme.
  • Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
  • İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
  • İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
  • Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
  • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
  • Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
Öğrenme Yetkinliği
  • Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek.
  • Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
  • Yabancı literatürü takip edebilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alan ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme. 1,2,3 1,5
Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1,2,3 1,5,7
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirebilme. 1,2 1,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2-Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3-Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4-Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6-Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı alanında özgün bir konuyu araştırabilme, eleştirel analiz yapabilme ve değerlendirebilme. 1,2 1,2,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3-Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
4-İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
5-Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7-Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 5,6,7
Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6-Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme. 2,3 2,5
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme. 1,2 1,2,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
2-Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3-Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4-Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5-Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme. 1 1,2,4
Bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanabilmek. 1 1,2,3
Yabancı literatürü takip edebilme. 4,5 8
Yapılan çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden ? sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2-Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3-Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4-Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5-Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6-Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7-Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı, kamu ve özel katılım bankalarında çalışacak öğrencilere katılım bankacılığıyla ilgili teknik uzmanlaşma imkanı sağlamaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İslam İktisadı ve Katılım Bankacılığı Ana Bilim Dalı
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görükle Kampüsü, Nilüfer/Bursa, Türkiye
Telefon: 0 224 294 10 87, 0 224 294 10 68
Faks: 0 224 294 11 99
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ferudun YILMAZ
e-posta: fyilmaz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Filiz ERYILMAZ
e-posta: filizg@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Dersler, projeksiyonlu sınıflarda dersin içeriğine uygun şekilde sözel ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KTB5101 İSLAM İKTİSADININ TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 6
KTB5111 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ Zorunlu 3 0 0 7
KTB5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
KTB5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KTB5102 İSLAM’DA FİNANS YÖNTEMLERİ VE BANKACILIK Zorunlu 3 0 0 7
KTB5104 MAKRO İKTİSAT POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 5
KTB5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
KTB5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KTB5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
KTB5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KTB5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
KTB5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5141 EKONOMETRİK METOD I Seçmeli 2 0 0 4
IKT5105 FİNANSAL PİYASALAR ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
IKT5107 PARA TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
IKT5113 KURUMSAL İKTİSAT Seçmeli 2 0 0 4
KTB5103 İSLAM AKİTLER TEORİSİ Seçmeli 2 0 0 4
KTB5105 İSLAM HUKUKUNUN ESASLARI Seçmeli 2 0 0 4
KTB5107 FIKIH TARİHİ VE KURUMLARI Seçmeli 2 0 0 4
KTB5109 OSMANLI DEVLETİNİN İKTİSADİ VE MALİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
KTB5113 GELENEKSEL BANKACILIK VE KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMLERİNİN MUKAYESELİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
KTB5115 İSLAMİ SOSYAL FİNANS Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EKO5142 EKONOMETRİK METOD II Seçmeli 2 0 0 4
IKT5106 PARA POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
IKT5114 İKTİSAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
IKT5118 FİNANSAL TÜREVLER VE RİSK YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
KTB5106 İSLAM İKTİSADINDA PARA VE PARA POLİTİKASI Seçmeli 2 0 0 4
KTB5112 KATILIM BANKACILIĞI SİSTEMİNDE RİSK YÖNETİMİ VE REGÜLASYON KAVRAMI Seçmeli 2 0 0 4
KTB5114 İSLAMİ SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr