Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Disiplinlerarası Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anablim Dalı, 2018- 2019 eğitim-öğretim yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Merkezi İngiltere´de yer alan Birleşik Hakemler Kurumu (CIArb) ve Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile üçlü mutabakat sonucu kurulan bu program bünyesinde Tahkim, Arabuluculuk, Bilirkişiliği ve Uzlaştırmacılığı esas alan dersleri bulundurmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalında Yüksek Lisans için 90-120 arası AKTS ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Alternatif Uyuşmazlık Çözümü alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Hukuk Fakültesi mezunu olmak yada ağırlıklı olarak hukuk dersleri almış olmak koşulu ile dört yıllık fakülte mezunu olmak gerekmektedir. 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (5 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Eşit Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler [GRE, GMAT vb.] geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır). 3- ALES %50 + LİSANS.BAŞ.ORT.%20 + YAZILI/ MÜLAKAT %30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 65 olması gerekmektedir).
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Yüksek Lisans için mevcut olan derslerden en az 21 en fazla 28 (Tezli yıllık 24 olarak belirlenmiştir) kredi ders alan, aldığı dersleri 100 üzerinden en az 70 puan alarak başarıyla tamamlayan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalı yüksek lisans programı çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hukukun teorik ve felsefi temelleri, modern toplumlardaki yeri ve diğer disiplinlerle ilişkilerini kavrama
2. Hukuk normlarının kavramsal analizi, yorumlama ve değerlendirebilme yetisi kazanma
3. Hukuki gerekçelendirme ve tartışma yöntemlerini kazanma
4. Hukuk teorisi ve uygulamadaki sorunları tespit etme ve hukuk kurallarını uygulayarak hukuki problemleri çözme
5. Uluslararası hukuk ve kurumlarına dönük gelişmeleri takip etme, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere diğer hukuk sistemlerinde gerçekleşen değişimleri karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde analiz etme
6. Hukuk devleti ilkesi ve adalet idealine bağlı olarak hukuki ve sosyal sorunlar üzerinde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme
7. İnsan hakları ihlallerine duyarlı olma, bu ihlallere dönük ulusal ve uluslararası yargı kararlarını takip etme
8. Uluslararası tahkim kurallarını ve müzakere tekniklerini geliştirme
9. Arabuluculuk ve Uzlaşma ile ilgili esas olan teknikler ve hukuk sistemini öğrenme
10. Bilirkişilik ile ilgili rapor yazma teknikleri ve hukuk sistemini öğrenme
11. Hukuk disiplini ile ilgili bir kariyer için zorunlu olan iletişim becerilerini geliştirme ve etik ve mesleki kurallarını özümseme
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalı mezunları akademik kariyer yapma fırsatı yanında CIArb ve Adalet Bakanlığı ile yapılan anlaşmalar gereğince uzlaştırmacı eğitiminden ve yine Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Arabuluculuk eğitiminden muaf olarak belge almaya hak kazanacaktır. Ayrıca başarılı bir şekilde mezun olan adaylarımız Birleşik Hakemler Kurumu (Chartered Institute of Arbitrators, CIArb) üyeliğine direkt olarak alınmaya hak kazanacaklardır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında doktora öğrenimlerine yönelebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ögretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalı
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Görükle Kampüsü, Nilüfer, Bursa, Türkiye
Telefon (224) 294 24 23 Faks (224) 294 24 34
e-mail: sosbil@uludag.edu.tr.
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet YÜCE
e- mail: myuce@uludag.edu.tr
Anabilim Dalı Sekreteri: Arş.Gör. Muhammed ÇELİK
e- mail: muhammedcelik@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Alternatif Uyuşmazlık Çözümü Anabilim Dalı, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve alanında uzman birçok öğretim üyesinden destek almaktadır. Yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Kütüphane 100 bine yakın basılı kitap, 421 basılı dergi, yaklaşık 90 bin online kaynak, 33 bilgisayar ile hizmet vermektedir. Öğrencilerin kampüs içerisinde öğle yemeklerini yiyebilecekleri öğrenci yemekhanesi, kültür merkezi ve spor salonları da yer almaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5101 ARABULUCULUK VE ADR Zorunlu 3 0 0 6
ADR5103 ARABULUCULUK:KAPSAMI,GELİŞİMİ VE UYGULANIŞI Zorunlu 3 0 0 6
ADR5105 UZLAŞTIRMA VE YASAL TEMELLERİ Zorunlu 3 0 0 6
ADR5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
ADR5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5102 İLETİŞİM VE MÜZAKERE TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
ADR5104 ULUSLARARASI TAHKİM-I:YASAL DÜZENLEMELER,UYGULAMA VE USUL Zorunlu 3 0 0 6
ADR5106 ULUSLARARASI TAHKİM-II:YÖNTEM,HAZIRLIK,DELİLLER VE KARAR YAZIMI Zorunlu 3 0 0 6
ADR5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
ADR5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ADR5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ADR5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5107 İÇ HUKUKTA ADR:TAHKİM,ARABULUCULUK,UZLAŞTIRMA VE BİLİRKİŞİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5109 ADR'NİN POLİTİK,KÜLTÜREL VE SOSYAL TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5111 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ERDEM ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5113 ADR'NİN UYGULANDIĞI ÜLKELERİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELENMESİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5115 MEDENİ USUL ,İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ADR Seçmeli 2 0 0 4
ADR5117 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE UZLAŞMA VE ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ADR5110 ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE ÖRGÜTSEL ANLAŞMAZLIKLARIN YÖNETİM SİSTEMİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5114 ULUSLARARASI YARGI ORGANLARINDA BİLİRKİŞİ Seçmeli 2 0 0 4
ADR5116 TİCARET HUKUKUNDA ADR Seçmeli 2 0 0 4
ADR5118 HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU Seçmeli 2 0 0 4
ADR5120 İDARE HUKUKUNDA ADR Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr