Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan Resim Bölümü’nde Öğretim programı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görselleştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmelerini kolaylaştıracak kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Birinci sınıfta ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Resim, Özgün Baskı Resim, Duvar Resmi derslerini görürler. Çağdaş bir anlayışla düzenlenen atölye ve dersliklerde hocalarının gözetiminde sanatsal deneyim kazanırlar.
2
Verilen Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Resim Bölümüne Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu programa başvurmak isteyen adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Seçme Sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Resim Bölümü öğretim programında yer alan zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı ) tümünü başarıyla tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
7
Program Profili
2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan Resim Bölümü’nde Öğretim programı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini görselleştirme sürecinde karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmelerini kolaylaştıracak kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Birinci sınıfta ağırlıklı olarak Temel Sanat Eğitimi ve Desen dersi alan öğrenciler, daha sonraki yıllarda Resim, Özgün Baskıresim, Duvar Resmi derslerini görürler. Çağdaş bir anlayışla düzenlenen atölye ve dersliklerde hocalarının gözetiminde sanatsal deneyim kazanırlar.
UÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün amacı, resim sanatının geçerli kuram ve kurallarını öğrenerek özgün yapıtlar ortaya koyan, toplumsal ve evrensel sorunlara plastik bir dille çağdaş çözüm önerileri getirebilen, araştırıcı ve sorgulayıcı olan, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, ülke ve dünya kültür ve sanat yaşamına olumlu katkıda bulunabilecek sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
2. Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
3. Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
4. Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
5. Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
6. Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
7. Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
8. Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek.
9. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
10. Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
11. Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
12. Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
 • Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
 • Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
 • Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
 • Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
 • Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak.
 • Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak.
 • Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek.
 • Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak.
 • Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek.
 • Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak.
 • Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak.
 • Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek.
 • Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 1,3,4 3
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 1,2,3,4 1,2
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek. 2,4 1,2,3
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1,4 1,2,3
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 1,2,3,4 1,2
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 1,3 1,3
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 1,4 1,2,3
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 1,2,3,4 1,2,3
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 3,4 3
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 1,2,4 1,2,3
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 2,3,4 1,2
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
2-Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
3-Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 2
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 1,2 1,3
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1 1,3
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 1,2 1,2,3
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 2 1,2,3
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 1,2 1,2,3
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 1,2 1,2,3
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 2 2
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 1,2 1,2,3
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 2 1,2,3
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
2-Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
3-Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 1,2,3 3,4
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 2,3 1
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek. 1,2,3 3
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1,2,3 1,2
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 2,3 1,2
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 1,2 1,2,3,4
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 1,2,3 1,2
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 2 1,2
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,3,4
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 3 1,3
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 3 1,2
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
2-Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
4-Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 1 1
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 1,2 1
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek. 2 1
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1 1,2
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 1,2,3 1,2
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 2 1
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 2 1,3
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 2,3 1,2
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 2,3
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 1 1
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 1,2
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
2-Grup projelerini planlayıp yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 2,3 1,2,5
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 2,3
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek. 1,2,3 1,2,3,4,5
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 1,2,3 3,4
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 1,2,3 1,2
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 1,2,3 1,3,4,5
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 2,3 1,3,4
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,3,4,5
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 1,2
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 1
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
2-Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
3-Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
4-Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
5--En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilmek; sonuçlarını değerlendirebilmek; ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilmek. 1 3
Alanında gerçekleştirilen yenilikleri takip etmek; sanatsal pratiği doğrultusunda yeni yöntemler geliştirmek. 1 1,2,3
Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek. 3
Deneysel ve yaratıcı yöntemler kullanarak özgün ve yenilikçi sanat eserleri ve/veya projeler gerçekleştirme becerisi geliştirmek. 1 1,2,3
Grup çalışmaları ve bireysel üretme süreçlerinde alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak. 1 1,2,3
Plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, sanatsal, politik ve etik bağlamlarda değerlendirebilecek bilgi birikimi ve uygulama deneyimine sahip olmak. 1 1,3
Sanat alanında edindiği bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası sanat projelerinde yer alarak kullanmak. 1 3
Sanat alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlayabilmek ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 1 1,2,3
Sanat alanındaki gelişmelere yönelik toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak. 1 3
Sanat alanındaki uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte özgün üretim ve sanatsal uygulama becerisi geliştirmek. 1,2,3
Uygulama ve yorumlama süreçlerinde karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olmak. 1 1,2
Yenilikçi araştırma yöntemleri kullanarak alanıyla ilgili bilgi ve yaratıcı uygulamaların gelişimine katkıda bulunmak. 1 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
2-Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
3-Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, kişisel atölyelerinde resim çalışmalarını sürdürebilir ve çeşitli sanatsal etkinliklere katılabilir, farklı sektörlerde tasarım yapabilir, müze ve galerilerde sanat danışmanı olarak çalışabilir, eğitim formasyonu alarak resmi ve özel eğitim kurumlarında resim öğretmeni olarak görev yapabilir, özel atölyelerde sanat eğitmenliği yapabilir ya da Lisansüstü eğitime devam ederek akademik kariyer yapabilir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve sanatta yeterlilik programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, atölye uygulamaları gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı : Doç. Gülser AKTAN
gaktan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü : Doç. Meryem UZUNOĞLU meryemuzunoglu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, Görükle Kampüsü / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Resim Bölümü öğretim kadrosunda tam zamanlı olarak 1profesör, 4 doçent ve 1 araştırma görevlisi yer almaktadır.
Bölümde Kuramsal Derslik, Temel Sanat Eğitimi Atölyesi, Baskıresim Atölyesi, Bilgisayar Dersliği, Modelaj Atölyesi, Perspektif ve Teknik Çizim Dersliğinin yanısıra Resim Atölyeleri bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6101 DİSİPLİNLERARASI GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ Zorunlu 1 3 0 7
RSM6103 PLASTİK SANATLARDA YENİ MATERYAL VE YÖNTEMLER Zorunlu 1 3 0 6
RSM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6102 GÜNCEL SANATI ANLAMA VE BİREYSEL YÖNTEM GELİŞTİRME Zorunlu 1 3 0 7
RSM6104 GÜNCEL SANAT ELEŞTİRİSİ Zorunlu 3 0 0 5
RSM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
RSM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6183 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
RSM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6184 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
RSM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6185 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
RSM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6186 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
RSM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6187 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
RSM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6188 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
RSM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6105 DÜNYA SANATI: AVANTGARDE VE MODERNİZM Seçmeli 2 0 0 4
RSM6107 GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE YAPIT ÇÖZÜMLEMELERİNDE YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
RSM6109 DÜNYA SANATINDA TEMALAR VE KONU BAŞLIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
RSM6111 ENSTELASYON VE YENİ MEDYA UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RSM6106 DÜNYA SANATI: BAĞLAM VE İÇERİK Seçmeli 2 0 0 4
RSM6108 ELEKTRONİK MEDYA VE SANAT Seçmeli 1 2 0 4
RSM6110 RESİM SANATINDA VİZYON, KURAM VE UYGULAMA Seçmeli 1 2 0 4
RSM6112 GÖRSELİ ALGILAMA VE SANAT OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 4
RSM6114 GÖRSEL ESTETİK Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr