Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Arkeoloji Tezli Yüksek Lisans Programı (İ.Ö.)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2005 yılında kurulmuştur. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programları aktif durumdadır. Bölümde 3 Profesör, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır. Bölümümüzde 1 yıl Almanca zorunlu hazırlık eğitimi verilmektedir.
Bölümümüz bünyesinde ¨Mozaik Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (UMAM)¨ ve ¨Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARAM)¨ olmak üzere 2 adet araştırma merkezi mevcuttur.
2. Öğretim Yüksek Lisans eğitimi 2015 yılında başlamıştır. Bölge arkeolojisinin (Bithynia ve Mysia) yanı sıra, Genel Klasik Arkeoloji, sualtı arkeolojisi ve antik çağ mozaikleri üzerine dersler verilmektedir. 2. Öğretim Tezli Yüksek Lisans programına, 1 yıl Bilimsel Hazırlık Sınıfı okumak şartı ile diğer alanlardan mezun öğrenciler de başvurabilir.
2
Verilen Derece
Yüksek Lisans
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1- Lisans diploması 2- Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma,(Eşit Ağırlıklı en az 55puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır.) 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma - zorunlu değil. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair Tömer belgesi) -ALES %50+ LİS. BAŞ. ORT.%20+ MÜLAKAT %30= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için - LİS. BAŞ. ORT.%50+ MÜLAKAT %50= Adaylar değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Arkeoloji alanı dışında farklı bir bölümden mezun olan adaylar 1 yıl süre ile "Bilimsel Hazırlık" sınıfı okuyacaklardır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler minimum 90 AKTS kredi almalıdır (Bilimsel Hazırlık sınıfı hariç). Yüksek Lisans İçin mevcut olan dersler en az 21 en fazla 28 kredi ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan yüksek Lisansta 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Arkeoloji alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bölgesel Uygarlıklar, Klasik Arkeoloji, Sualtı Arkeolojisi ve Antik Çağ Mozaik Sanatı konularında yoğunlaşmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
2. Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
3. Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
4. Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
5. Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
6. Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
7. Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
8. Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
9. Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
10. Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
11. Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
12. Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma.
 • Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme
 • Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme
 • Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme
 • Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma.
 • Disiplinler arası çalışmalar yapabilme.
 • Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme
 • Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak
 • Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme
 • Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme.
 • Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme
 • Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,2,3 1,3
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1,2,3 1,2
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2,3 1,2
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2,3 1,2,3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2,3 2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2,3
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2,3 1,2
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
3-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1,2 1,3,4
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1,2 1,2,3,4
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2 1,2,4
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2 1,2,4
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2 1,2,3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2 2,4
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2 1,2,3,4
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1,2 1,2,4
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2 1,2,4
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1,2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve istatistik metotları kullanarak analiz eder ve yorumlar.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi teşhis eder.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1,2,3 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,3 1,3
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2,3 1,3
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2,3 1,3
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1,2,3 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 3 1,3
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
4-Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2,3 1,2,3,4
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,2,3 1
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,2 1,2
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 2 2
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1,2 1
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 3 4
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1,2,4 3,4
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1,2 2,3
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1,2 1,2,3
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1,2 2,3
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1,3,4 5
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1,3,4 3,4
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1,2 2
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 2 1,2,3
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 3,4 4,5
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 4 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgi Türkçe ve yabancı dildeki kaynakları kullanabilme. 1
Antik Çağ Anadolu Mozaikleri konusunda ikonografi, stil, teknik ve kronoloji konularına hakim olmak 1 1
Arkeolojik alanlarla ilgili projeler üretebilme ve sorumluluk alabilme. 1 1,2
Arkeolojik materyalin korunmasını ve toplum nezdinde tanıtımını, turizm ve çevre ile ilişkisi içinde çözebilme 1 1,2
Arkeolojik sit alanlarındaki arazi çalışmalarında (kazı ve yüzey araştırması) proje oluşturabilme ya da projelerde sorumluluk alabilme 1 1,2
Arkeolojik verileri teknolojik araçları da kullanarak kayıt altına alabilme 1 1
Arkeolojik verilerin ve materyalin dönem, stil ve kronoloji sorunlarını ayırt edebilme ve çözümleyebilme 1 1
Disiplinler arası çalışmalar yapabilme. 1 1
Mesleki etik, sorumluluk bilincine sahip olabilme 1 1
Office, photoshop, autoCAD, freehand, netCAD vb. programları kullanabilme 1
Sualtı arkeolojisi konusunda teknik beceri sahibi olma. 1 1
Teknik çizim konusunda yeterlilik kazanma. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmesini yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Yüksek Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde doktora eğitimine devam edebilirler, bununla birlikte Kültür Bakanlığı´na veya Belediyelere ait resmi veya özel müzelerde, yerel belediyelerde, arkeolojik kazılarda arkeolog olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar müracaat +mülakat =başarılı olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (90-120 AKTS karşılığı) geçmek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir. Arkeoloji alanı dışında mezun olan öğrencilerin 1 yıl süren "Bilimsel Hazırlık" sınıfını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN
E-posta: mustafasahin@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941891
Program Koordinatörü:Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ
E-mail: sgunduz@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2942849
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
16240 Görükle/Nilüfer/BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Öğrencilerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinin yürüttükleri kazılarda, yüzey araştırmalarında ve ayrıca çeşitli araştırma projelerinde çalışma imkânları ve derslerde öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatları bulunmaktadır.
Bölümün yürütmüş olduğu kazı ve yüzey araştırması aşağıda belirtilmiştir:
İznik Bazilika Sualtı Kazıları (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Bursa ve Çevresi Yüzey Araştırması (Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında)
Apollonia a.R. (Gölyazı) Kazıları (Prof.Dr. Derya ŞAHİN başkanlığında)
Priene Antik Kenti Kazıları (Prof. Dr. İ. Hakan MERT başkanlığında)
Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları (Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNDÜZ başkanlığında)
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5401 ARKEOLOJİDE TEORİLER Zorunlu 3 0 0 5
ARK5469 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
ARK5475 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5402 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 4
ARK5404 ÇAĞLAR BOYUNCA KENTLEŞME Zorunlu 3 0 0 5
ARK5472 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
ARK5476 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5483 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
ARK5493 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5484 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
ARK5494 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5380 BH HEYKEL SANATI I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5381 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5382 BH MİMARLIK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5383 BH ROMA MİMARİSİ I Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5384 BH HEYKEL SANATI II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5385 BH MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5386 BH MİMARLIK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
ARK5387 BH ROMA MİMARİSİ II Zorunlu 2 0 0 7,5
Toplam 60
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5403 ANTİK ÇAĞ HEYKELTRAŞLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5405 DENİZCİLİK ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5407 ANTİK ÇAĞ MİMARLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5409 HELLENİSTİK ÇAĞ MİMARİ BEZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5411 ARKEOMETRİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5413 ANTİK ÇAĞ YUNAN RESSAMLARI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5415 HELLENİSTİK ÇAĞ GRUP HEYKELLER Seçmeli 2 0 0 5
ARK5417 POMPEİ RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 5
ARK5419 ROMA DÖNEMİ ANADOLU MOZAİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5421 ARKEOMETALURJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5423 ARKEOPALEBOTANİK Seçmeli 2 0 0 5
ARK5425 ERKEN OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5427 ORTA ASYA UYGARLIKLARI VE ANADOLU İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5429 BRONZ ÇAĞINDA KURGAN ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ VE ANADOLU Seçmeli 2 0 0 5
ARK5431 BITYHNIA – MYSIA BÖLGESİ NÜMİZMATİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5433 YUNAN KOLONİZASYONU Seçmeli 2 0 0 5
ARK5435 BAŞLANGICINDAN ROMA İMPARATORLUK DÖNEMİ SONUNA KADAR ANADOLU LAHİTLERİ Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK5406 ANTİK ÇAĞ MEZAR PLASTİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5408 LİMAN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5410 ANTİK ÇAĞ MİMARİ TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5412 ANTİK ÇAĞDA AMPHORALAR VE EKONOMİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5414 ROMA ÇAĞI MİMARİ BEZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5416 GEÇ BRONZ ÇAĞ-ERKEN DEMİR ÇAĞ ANADOLU-YUNAN İLİŞİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5418 BERGAMA HEYKELTIRAŞLIK ATÖLYESİ VE ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5420 BİZANS DÖNEMİ ANADOLU MOZAİKLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5422 ARKEOZOOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5424 ARKEOJEOMORFOLOJİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5426 KLASİK OSMANLI MİMARİSİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5428 BRONZ ÇAĞINDA ANADOLU ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ VE İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5430 BRONZ ÇAĞINDA KARADENİZ ARKEOLOJİ KÜLTÜRLERİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5432 IONIA – KARIA BÖLGESİ NÜMİZMATİĞİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5434 ANTİK ÇAĞDA SAVAŞ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5436 YUNAN RESİM SANATINDA İMGENİN DİLİ Seçmeli 2 0 0 5
ARK5438 BİTHYNİA BÖLGESİ ANITSAL MEZAR YAPILARI Seçmeli 2 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr