Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sahne Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sahne sanatları yüksek lisans programı interdisipliner bir programdır. 2019 yılında eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Sahne Sanatları Yüksek Lisans 90-120 AKTS kredilik ikinci aşama sistemine tabidir. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Sahne Sanatları alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenciler başvuru süresi içerisinde web sayfasında duyurulacak olan kabul ve kayıt koşullarına tabidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sahne Sanatları Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri 100 üzerinden en az 70 puan ile tamamlayarak toplam 120 AKTS alması gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde tez çalışmasını savunan ve sanatsal çalışmalarını başarıyla sunan öğrencilere Sahne Sanatları Dalı’nda Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Program, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entellektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları, sanat yönetmenliği vs. yetiştirmeye yöneliktir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
2. Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
3. Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
4. Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
5. Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
6. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
7. Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
8. Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak
 • Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak
 • Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek
 • Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek
 • Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak
 • Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak
 • Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak
 • Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 2
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 2 5
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 4
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 2,3 4
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 3 2
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3,4, 2
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 2
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
3-Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
4-Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
5-Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 1
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 1
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 1
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 1,2 1
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 6 1
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 4,5, 1
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 2
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
2-Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
3-Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
4-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 6 3
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 4 3
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 2 5
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 4 6
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 6 4
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3 5
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 5 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
2-Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
3-Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 3 2
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 3
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 5 5
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 2 2
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 2 2
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 3,4, 3
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 4 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 5 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
2-Proje süreçlerini planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 4 4
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 3 4
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 2 3
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 3 2
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 4 3
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 4 3
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 2 4
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
2-Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
3-Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
4-Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
5-Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
6-En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşmak ve sonuçlarını değerlendirmek; çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahip olmak 5 3
Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme ve uygulayabilme becerisini geliştirebilmek 6 5
Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahip olmak ve eleştirel düşünebilmek 3 3
Dramatik yazarlık sanatı alanında yöntem ve teknikler konusunda ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak 5 5
Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olmak 5 3
Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibi olmak 5 2
Soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilmek 3 3
Tiyatro, dramatik yazarlık, dramaturgi ve yönetmenlik konularında ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olmak 3 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
2-Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
3-Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
4-Öğrenmeyi yönlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program, sahne oyunculuğu teorisi üzerine temel nitelikleri oluşturacak prensipleri de içeren gerekli derslerle donatılmıştır. Mezunlar sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak entellektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, eleştirmenleri, oyun yazarları, sanat yönetmenliği vs. yetiştirmeye yöneliktir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler eğitimlerine devam etmek için Sanatta Yeterlik / Doktora programlarına başvuru yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Yılsonu sınavı ile değerlendirme yapılamaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için programda mevcut olan derslerin tümünden geçerek toplam 120 AKTS almak ve tez çalışmasını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ayhan HELVACI ahelvaci@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Dr. Öğretim Üyesi Mine ARTU MUTLUGÜN martu@uludag.edu.tr
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Şükrü Çavuş Mah. Su Deposu Caddesi Mudanya BURSA
0533 233 89 72
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesinde öğrencilerin uygulama yapabileceği sahne, dans stüdyosu ve uygulama salonu yanında yüksek lisans öğrencileri için sunum yapılabilecekleri teknik olanaklarla donatılmış özel bir yüksek lisans dersliği bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
SSY5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 25
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
SSY5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
SSY5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
SSY5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
Bilimsel Hazırlık Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GSO4005 BH KARŞIGERÇEKÇİLİK VE TİYATRO Zorunlu 2 0 0 2
GSO4006 BH SAVAŞ SONRASI TİYATRO TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
GSO4103 BH 1923-60 YILLARI TÜRK TİYATROSU (OMKS) Zorunlu 2 0 0 3
GSO4104 BH 1960 SONRASI TÜRK TİYATROSU (OMKS) Zorunlu 2 0 0 3
GSY1007 BH KLASİK TRAGEDYA VE KOMEDYA ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 2
GSY1008 BH ROMA VE ORTAÇAĞ OYUNLARI ANALİZİ Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 14
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5105 PERFORMANS SANATININ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY5107 TÜRLERDEN AKIMLARA OYUN YAZARLIĞI I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5109 GÖLGE OYUNU VE KUKLA Seçmeli 2 0 0 5
SSY5111 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5113 FİLM TASARIMI Seçmeli 2 0 0 5
SSY5115 SES SAĞLIĞI VE KORUNMASI Seçmeli 2 0 0 5
SSY5117 EDEBİYAT TARİHİ VE TİYATRO İLİŞKİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY5119 SANAT KAVRAM VE TERİMLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY5121 MODERN OYUN YAZIM TEKNİKLERİ VE METİNLER ARASI İLİŞKİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY5123 REJİ VE UYGULAMALARI I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5125 PROFESYONEL SES KULLANIM TEKNİKLERİ I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5127 PROFESYONEL ŞARKI SÖYLEME Seçmeli 2 0 0 5
SSY5129 TİYATRO GÖSTERGE BİLİMİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY5131 DRAMATİK METİNLERİ MİTOLOJİYLE OKUMAK Seçmeli 2 0 0 5
SSY5133 OSMANLI TÜRKÇESİ I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5135 TİYATRO ELEŞTİRİSİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİŞLER I Seçmeli 2 0 0 5
SSY5137 ANLATI BİLİMİ I Seçmeli 2 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY5106 ÇAĞDAŞ TİYATRODA YENİ ARAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 4
SSY5108 TÜRLERDEN AKIMLARA OYUN YAZARLIĞI II Seçmeli 2 0 0 4
SSY5110 TİYATRAL ANLATIMDA GÜLDÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
SSY5112 DRAMATİK ANLATIMDA MÜZİK II Seçmeli 2 0 0 4
SSY5114 SANATLAR VE SİNEMA Seçmeli 2 0 0 4
SSY5116 OPERA VE MÜZİKALLER TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY5118 EDEBİYATTAN TİYATROYA METİN UYARLAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
SSY5120 TİYATRO ELEŞTİRİSİNDE ÇAĞDAŞ YÖNELİŞLER Seçmeli 2 0 0 4
SSY5122 MODERN SONRASI OYUNLAR VE YAZIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY5124 REJİ VE UYGULAMALARI II Seçmeli 2 0 0 4
SSY5126 PROFESYONEL SES KULLANIM TEKNİKLERİ II Seçmeli 2 0 0 4
SSY5130 DRAMATİK YAZIMDA YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
SSY5132 TİYATRODA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
SSY5134 OSMANLI TÜRKÇESİ II Seçmeli 2 0 0 4
SSY5136 KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE SİNEMA Seçmeli 2 0 0 4
SSY5138 ANLATI BİLİMİ II Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr