Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı tarafından 2013 yıllından itibaren 3 yarıyıl süreli olarak yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalında 150 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Uluslararası Ticaret alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Uluslararası ticaret alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin tezsiz yüksek lisans programın ilk iki yarıyılında almaları gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 150 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamaları ve üçüncü yarıyılda Dönem Projesi çalışmasında başarılı olmaları gerekir. Dönem Projesi çalışması kredisiz olup “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirilir. Dönem Projesinin başarısız olması halinde proje tekrarlanır.
7
Program Profili
Programın temel amacı, Uluslararası Ticaret alanında günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde ileri bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli, uzman bireyler yetiştirmektir. Program, öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmelerini, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve bu bilgilerle topluma hizmet etmelerini amaçlamaktadır. Uluslararası Ticaret tezsiz yüksek lisans programı, "Dış Ticaret Teorileri ve Politikaları", “İktisat Teorileri", "Uygulamalı Uluslararası Ticaret ve Lojistik", "Uluslararası Finansman”, “Uluslararası Muhasebe”, “Uluslararası İşletmecilik” ve “Uluslararası Bankacılık” bilim dalları kapsamında açılan derslerden oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programı 2 yarıyılı ders aşaması, 1 yarıyılı Dönem Projesi çalışması olmak üzere toplam 3 yarıyıl (1,5 yıl) sürmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme,
2. Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme
4. Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme
5. Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
6. Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme
7. Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme
8. Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
9. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
10. Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
11. İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme
12. İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme
 • İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
 • Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme
 • Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme,
 • Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
 • Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme
 • Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme
 • İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme,
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme 1
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1 2
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 1 2
Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme 2
Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 2
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 1
Maliye, hukuk, iktisat, uluslararası ilişkiler ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri uluslararası ticaret alanında kullanabilme 2 2
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1
Uluslararası ticaret alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme, 1,2 1
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenileyebilme 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 3
İş dünyası ve dış ticaret kurumlarının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; dış ticaret, uluslararası işletmecilik, lojistik, kambiyo, tedarik zinciri yönetimi, bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme 3
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme 1 1,4
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme 1
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3
Uluslararası ticaret ile ilgili temel bilgiler edinerek; uluslararası ticaretin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olabilme, 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Uluslararası Ticaret ağırlıklı olarak özel sektöre yönelik bir alan olduğu için bu bölümden mezun olanların istihdam alanları genelde ulusal/uluslararası şirketlerin dış ticaret, lojistik, dış pazarlama, muhasebe, finansman, üretim, insan kaynakları ve yönetim bölümleridir. Yüksek lisans eğitimi mezunların bu şirketlerde daha yüksek kariyer edinmelerinde etkin bir faktördür. Bunların dışında Dünya Ticaret Örgütü, BM, AB gibi uluslararası kuruluşlar, bankalar, ticaret ve sanayi odaları, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri gibi meslek kuruluşlarında da görev alabilirler ve ayrıca girişimci olarak kendi işlerini de kurabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst derece programlarına geçiş, Doktora programına geçiş demektir. Tezsiz yüksek lisanstan doktora programına geçiş yapılamaz.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından veya bütünleme sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programın ilk iki yarıyılında alınması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 150 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, üçüncü yarıyılda Seminer (Tez) çalışmasında başarılı olmak, toplam 3 yarıyıl için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Müslüm BASILGAN
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
0224 294 26 95- muslumbasilgan@uludag.edu.tr
Bölüm Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üy. Osman Barbaros KEMER
Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü
0224 294 26 95- bkemer@uludag.edu.tr , obarkemer@hotmail.com
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programında dersler her biri alanında uzman olan 1 Profesör, 3 Doçent ve 4 Dr. Öğr.Üyesi tarafından verilmektedir. Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin, aldıkları yoğun teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra çeşitli konularda düzenlenecek sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Dönem Projesi kapsamında yapacakları çalışmalar, danışman öğretim üyeleri tarafından yönlendirilip desteklenecek ve denetlenecektir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5319 KÜRESEL EKONOMİ VE TİCARET Zorunlu 3 0 0 7
UAT5325 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 7
UAT5369 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5302 ULUSLARARASI TİCARET TEORİSİ VE POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 6
UAT5304 ULUSLAR ARASI TİCARETTE FİNANSMAN YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5303 YÖNETİM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5305 İHRACATTA DEVLET DESTEKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5307 ULUSLARARASI TİCARETTE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 6
UAT5311 ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEMLER VE KURUMLARI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5313 AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
UAT5315 ULUSLARARASI İKTİSADİ GÖSTERGELERİN ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5317 DIŞ TİCARET MUHASEBESİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5321 ULUSLARARASI SATIŞ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5323 PARA, BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 6
UAT5327 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK Seçmeli 3 0 0 6
UAT5329 ULUSLARARASI İŞLETMELERDE STRATEJİKYÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
UAT5331 ULAŞTIRMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
UAT5306 KRİZ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5308 OYUN TEORİSİ VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5310 ULUSLARARASI PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5312 EKONOMİK COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 6
UAT5314 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
UAT5316 ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5318 ULUSLAR ARASI İŞLETMELERDE STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5320 ULUSLAR ARASI BANKACILIK VE KAMBİYO REJİMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5322 DIŞ TİCARET MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5324 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5326 ULUSLAR ARASI EKONOMİ POLİTİK Seçmeli 3 0 0 6
UAT5328 MODERN DIŞ TİCARET KURAMLARI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5330 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Seçmeli 3 0 0 6
UAT5332 DENEYSEL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
UAT5334 KÜRESEL REKABET GÜCÜ Seçmeli 3 0 0 6
UAT5336 UYGULAMALI TİCARET HUKUKU Seçmeli 3 0 0 6
UAT5338 E-TİCARET Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr