Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ORTA ASYA ve KAFKASYA
1 Dersin Adı: ORTA ASYA ve KAFKASYA
2 Dersin Kodu: ULU3104
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Ders kapsamında Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinin dış politikalarının temel ilkeleri açıklanarak, Sovyetler Birliği’nin son döneminden itibaren şekillenen dış politikasındaki Karabağ, Abhazya, Güney Osetya, Fergana Vadisi gibi sorun alanlarının çok boyutlu ve çok taraflı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik boyutlarıyla genel yapısının kavraması;
2 Bölgenin farklı sorunlarını tarihsel perspektiften ve güncel gelişmeler çerçevesinde analiz etmesi;
3 Orta Asya ve Kafkasya’daki farklı güç odaklaşmalarını tarihsel arka plan, amaç ve faaliyetler açısından karşılaştırması;
4 Orta Asya ve Kafkasya’daki alt bölgeleri kendi dinamikleri içinde ele alarak sorunları, öncelikleri ve avantajlarını-güçlü oldukları hususları değerlendirmesi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmesi;
5 Türkiye’nin bölgedeki yeri, misyonu, önemi ve sorunlarını çeşitli boyutlarıyla tartışabilecek bilgi seviyesi ve analiz düzeyine ulaşması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Genel Kafkasya tarihine bakış
2 Azerbaycan ve dış politikası
3 Ermenistan ve dış politikası
4 Gürcistan ve dış politikası
5 Orta Asya tarihine genel bir bakış
6 Kazakistan ve dış politikası
7 Türkmenistan ve dış politikası (Ara sınav)
8 Özbekistan ve dış politikası
9 Kırgızistan ve dış politikası
10 Tacikistan ve dış politikası
11 Rusya ve Kafkaslar
12 Rusya ve Orta Asya
13 ABD, Çin ve bölgeye yönelik politikaları
14 Bölgedeki temel sorunlar ve çözüm yöntemleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Orta Asya ve Kafkasya: Rekabetten İşbirliğine, MKM, Bursa 2011. Ömer Göksel İşyar, Avrasya ve Avrasyacılık, Dora, Bursa 2010. Ömer Göksel İşyar, Sovyet/Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, Alfa Yayınları, İstanbul 2004.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 25 25
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,13
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OK4 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0
OK5 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr