Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I
1 Dersin Adı: YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I
2 Dersin Kodu: ULI5181
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 4
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Danışman Öğretim Üyesi / Advisor
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Tez çalışmasına başlayan öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Tez konusunda detaylı bilgi sahibi olacak.;
2 Tez konusu ile ilgili teknik bilgi sahibi olacak.;
3 Tez çalışması sırasında karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilir.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Tez projesi nedir?
2 Tez projesi nedir?
3 Tez projesi nasıl yürütülür?
4 Tez projesi nasıl yürütülür?
5 Literatür nasıl taranır?
6 Literatür nasıl taranır?
7 Literatür nasıl değerlendirilir?
8 Literatür nasıl değerlendirilir?
9 Tez konusu hakkında temel bilgi
10 Tez konusu hakkında temel bilgi
11 Tez konusu hakkında özel bilgi
12 Tez konusu hakkında özel bilgi
13 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi
14 Tezde kullanılacak yöntemler hakkında bilgi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 0 0
Toplam 0 0
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 0
Toplam 0
Açıklama Öğrencinin başarısı sınavla ölçülmemektedir. Danışman yarıyıl içindeki çalışmalarını “BAŞARILI” ya da “BAŞARISIZ” olarak değerlendirmektedir.
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 4 56
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 6 24
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 0 0 0
Toplam İş Yükü 122
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,07
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 0 4 0 2 0 5 5 0 0
OK2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0
OK3 0 3 0 0 4 3 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr