Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE JEOPOLİTİK
2 Dersin Kodu: ULI5120
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. SEZGİN KAYA
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Uluslararası İlişkiler düşüncesinde önemli bir yeri bulunan ve coğrafya ile politikayı sentezleyen bir kavram olarak jeopolitiğin, günümüz dünya politikasının şekillenişi ve ülkelerin dış ve güvenlik politikalarının oluşumu üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Bir kavram olarak jeopolitiğin kökenini, anlamını ve gelişimini öğrenmek,;
2 Jeopolitik kavramına ilişkin klasik ve güncel kuramsal tartışmalar hakkında bilgi edinmek.;
3 Jeopolitik söylem ve uygulamaları, tarihsel bir perspektifle analiz etmek,;
4 Günümüz dünya politikasının belirlenmesinde jeopolitiğin rolünü kavramak,;
5 Türkiye’nin jeopolitik konumunun ülkenin dış ve güvenlik politikası üzerindeki etkilerini anlamak. ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Kavramsal Değerlendirme: Jeopolitik, Jeostrateji, Jeoekonomi ve Jeokültür
2 Jeopolitik ve Uluslararası Teori
3 Klasik Jeopolitik Teoriler
4 Kara Hakimiyeti Teorisi
5 Kenar Kuşak Teorisi
6 Deniz Hâkimiyeti Teorisi
7 Hava Hakimiyeti Teorisi
8 Soğuk Savaş ve ‘Çevreleme’ Politikası
9 Eleştirel Jeopolitik
10 ‘Tarih Sonu’ düşüncesi ve ‘Medeniyetler Çatışması’ Tezi
11 Avrasya Jeopolitiği I: Zbingniew Brzezinski ve Büyük Satranç Tahtası
12 Avrasya Jeopolitiği II: Aleksander Dugin ve Neo-Avrasyacı Düşünce
13 Türkiye’nin Jeopolitiği: Stratejik Derinlik ve Beş Deniz Havzası’nda Türkiye
14 Enerji Jeopolitiği ve Güvenliği
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Yves Lacoste, Büyük Oyunu Anlamak: Bugünün Uzun Tarihi, NTV Yayınları, İstanbul, 2008. 2. Yves Lacoste, Coğrafya Savaşmak İçindir, Doruk Yayınları, İstanbul, 2004 3. Alexandre Defay, Jeopolitik, Dost yayınları. İstanbul: 2005. 4. Zbingniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası Amerika'nın Küresel Üstünlüğü ve Bunun Jeostratejik Gereklilikleri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul: 2011. 5. Gearóid Ó Tuathail, Simon Dalby and Paul Routledge (Ed.), The Geopolitics Reader, Routledge, London and New York, 1998.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 30 60
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 25 25
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,23
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr