Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ
1 Dersin Adı: TÜRKİYE-ORTADOĞU İLİŞKİLERİ
2 Dersin Kodu: ULI5116
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Yrd. Doç. Dr. Ferhat Pirinççi
Uludağ Üniversitesi
İİBF
Uluslararası İlişkiler Bölümü
0224 294 10 56
ferhat@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Geçmişten günümüze uluslararası politikada önemini kaybetmeyen aksine bugünün dünyasında herkesin yakından takip ettiği Orta Doğu bölgesine yönelik olarak Türkiye’nin ne gibi politikalar izlediğinin ve geçmişteki politikalarının bugün ne gibi değişiklikler yaşadığının açıklanması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Türkiye’nin içsel dinamiklerinin bölgeye yönelik politikalara olan etkisinin anlaşılır kılınması ;
2 Türkiye’nin dış politikasında Orta Doğu’nun geçmişten günümüze değin süren önemi hakkında bilgi sahibi olunması;
3 Türkiye’nin bölgeye yönelik olarak izlediği geçmiş dönemdeki politikaları ve son dönemde izlediği politikalar arasındaki farkın analiz edilmesinin sağlanması;
4 Türkiye’nin bölgedeki artan rolünün bölge ülkeleri ile ilişkilerine yansımasının analiz edilebilmesi;
5 Türkiye’nin küresel aktörlerle olan ilişkilerinin bölgeye yönelik izlediği politikalarındaki etkisi hakkına bilgi sahibi olunmasının sağlanması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’nin Orta Doğu ile İlişkilerini Belirleyen Dinamikler
2 2000’li yıllarda Türkiye’nin Orta Doğu ile İlişkilerinde Yaşanan Dönüşüm
3 Arap Baharı Bağlamında Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim
4 Türkiye-İran İlişkilerinin Ekonomipolitik Açıdan Değerlendirilmesi
5 Türk Dış Politikası Açısından İran’ın Nükleer Faaliyetleri
6 Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Suriye İlişkileri
7 2000’li Yıllarda Türkiye-Suriye İlişkilerinde Yaşanan Dönüşümün Nedenleri
8 Saddam Sonrası Dönemde Türkiye-Irak İlişkileri
9 Türkiye-İsrail İlişkilerini Belirleyen Dinamikler
10 Türkiye-Mısır İlişkileri
11 Türkiye-Körfez Ülkeleri İlişkileri
12 Türkiye-Kuzey Afrika Ülkeleri İlişkileri
13 Türkiye’nin Bölgedeki Diğer Aktörlerle İlişkileri
14 Türkiye’nin Orta Doğu ile İlişkilerinin Ekonomipolitik Analizi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Yükselen Güç: Türkiye - ABD İlişkileri ve Orta Doğu, Bursa: MKM Yayınları, 2010. Tayyar Arı ve Ferhat Pirinççi, "Turkey’s New Foreign Policy towards the Middle East and the Perceptions in Syria and Lebanon" Gazi Akademik Bakış Dergisi, Cilt 4, Sayı 7, Kış 2010, ss. 1-16. ISSN: 1307 – 9778. Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze Orta Doğu: Siyaset, Savaş ve Diplomasi, 4. Baskı, Bursa: MKM Yayınları, 2008. Bülent Aras, Ortadoğu ve Türkiye, İstanbul: Q Matris Yayınları, 2003. Tayyar Arı ve Veysel Ayhan, "Basra Körfezi Ülkelerinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki Rolüne Bakışı", Orta Doğu Analiz, Sayı 23, Kasım 2010, ss. 7-17. (Veysel Ayhan ile birlikte) Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2007.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 2 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,97
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 5 0 0 0 4 4
OK2 0 0 0 0 4 4 0 0 4 4
OK3 0 0 3 0 4 0 0 0 5 4
OK4 0 0 0 0 5 0 0 4 5 4
OK5 0 2 0 0 3 0 0 0 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr