Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
1 Dersin Adı: 20.YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
2 Dersin Kodu: ULI5114
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Özdal
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı 16059 Görükle-BURSA
Tel.: 0 224 294 11 65 Fax.: 0 224 294 10 03 e-mail: barisozdal@gmail.com ozdalb@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: http://www.barisozdal.com.tr/
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerine 20. yüzyılın başından, günümüze kadar olan dönemde dünya tarihinin gelişimi hakkında bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, 20. yüzyıl tarih yazıcılığı hakkında bilgi edinir.;
2 Öğrenci, I. Dünya Savaşı, 1917 Ekim Devrimi ve Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı hakkında bilgi edinir.;
3 Öğrenci, İki Savaş Arası Dönemdeki (1919-1939) gelişmeleri öğrenir.;
4 Öğrenci, II. Dünya Savaşı’nın gelişimi hakkında bilgi edinir.;
5 Öğrenci, II. Dünya Savaşı’nın Ardından Avrupa’nın Yeniden İnşası konusunu öğrenir.;
6 Öğrenci, Soğuk Savaş Dönemi Özellikleri ve Yapısı hakkında bilgi edinir;
7 Öğrenci Soğuk Savaş’ın Son Bulmasında Etkili Olan Faktörleri öğrenir.;
8 Öğrenci, Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Özellikleri ve Güncel Olaylar hakkında bilgi edinir.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 20. yüzyılda Tarih Yazımı
2 I. Dünya Savaşı
3 1917 Rus Devrimi ve SSCB
4 Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı
5 Genel Hatlarıyla İki Dünya Savaşı Arası Dönem (1919-1939)
6 İtalya’da Faşizm, Almanya'da Nazizm’in İktidara Gelişi
7 II. Dünya Savaşı
8 II. Dünya Savaşı’nın Ardından Avrupa’nın Yeniden İnşası
9 Soğuk Savaş Dönemi: Özellikleri ve Yapısı
10 Uluslararası Konjonktürdeki Gelişmeler ve Çok Merkezlilik
11 Uluslararası Sistemde Yumuşama Dönemi
12 Soğuk Savaş Dönemindeki Çatışma Alanları
13 Soğuk Savaş’ın Son Bulmasında Etkili Olan Faktörler
14 Soğuk Savaş Sonrası Dönemin Temel Özellikleri ve Önemli Olayların Analizi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Oral SANDER, Siyasi Tarih 1918-1994, Ankara: İmge Yay., 1994. Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi Cilt 1 ve 2, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 1993. Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2001, Der Yayınları, 7. Baskı, 2008. Eric HOBSBAWM, Kısa 20. yüzyıl 1914-1991 Aşırılılıklar Çağı, İstanbul: Sarmal Yay. Ekim 1996. Peter Hopkirk, İstanbul’un Doğusunda Bitmeyen Oyun, İstanbul: Sabah Yay., 1995..
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 15 15
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,83
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 4
OK2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 5
OK3 0 0 4 0 0 0 0 0 5 5
OK4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
OK5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 5
OK6 0 0 0 0 4 0 0 0 5 4
OK7 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4
OK8 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr