Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU
2 Dersin Kodu: ULI5110
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste öğrencelere, uluslararası örgütlerin yapısı, görev ve yetkileri hakkında detaylı bilgiler aktarılmaktadır
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, uluslararası örgütlenme modellerini öğrenir;
3 Öğrenci, Milletler Cemiyeti’nin yapısı hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, Birleşmiş Milletler’in yapısını öğrenir;
5 Öğrenci, Uluslararası Hukuk Komisyonu hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci, NATO’nun yapısını öğrenir;
7 Öğrenci, NATO’nun görev ve yetkileri hakkında bilgi edinir;
8 Öğrenci, AGİT’in yapısını öğrenir;
9 Öğrenci, AGİT’in görev ve yetkileri hakkında bilgi edinir;
10 Öğrenci, OECD’nin yapısı, görev ve yetkilerini öğrenir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası örgütlenme fikrinin doğuşu
2 Uluslararası örgütlenme modelleri
3 Orta Çağda örgütlenme modelleri
4 Milletler Cemiyeti’nin yapısı
5 Milletler Cemiyeti’nin görev ve yetkileri
6 Birleşmiş Milletler’in yapısı
7 Birleşmiş Milletlerin görev ve yetkileri
8 Birleşmiş Milletlerin organları
9 Uluslararası Hukuk Komisyonu
10 NATO’nun yapısı
11 NATO’nun görev ve yetkileri
12 AGİT’in yapısı
13 AGİT’in görev ve yetkileri
14 OECD’nin yapısı, görev ve yetkileri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri, Turhan Kitabevi, IV. Kitap, 1. Baskı, Ankara, 2000. 2. Mehmet GENÇ, BM ve Uzmanlık Örgütleri Mevzuatı, Ezgi Kitapevi, I. Cilt, Bursa, 1999. 3. Mehmet GÖNLÜBOL, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, AÜSBF Yay., Ankara, 1975. 4. Edip ÇELİK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, I. Kitap, İstanbul, 1984. 5. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Dördüncü Baskı, Ankara, 1975.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 25 3 75
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 3 4 3 4 4 5 0 0
OK2 5 4 4 3 4 4 4 4 0 0
OK3 3 4 3 4 4 5 4 4 0 0
OK4 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0
OK5 4 3 3 5 5 5 4 4 0 0
OK6 3 4 5 4 4 5 4 4 0 0
OK7 5 4 4 4 4 5 5 4 0 0
OK8 4 3 4 4 4 3 3 5 0 0
OK9 5 4 3 4 4 4 4 4 0 0
OK10 4 4 4 4 4 3 4 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr