Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI POLİTİKADA BALKANLAR
2 Dersin Kodu: ULI5125
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 2941168
Email: cigdema@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı, Türkiye’nin de coğrafi olarak bir parçası olduğu, tarihsel ve kültürel bağlarının bulunduğu Balkanlar bölgesinin tarihsel gelişimini, bu bölgede yaşayan halkları, Balkan topraklarında yaşanan çatışmaları, azınlık ve etnik sorunlarını, bölgenin uluslararası sistemdeki yerini, diğer devletlerin ve uluslararası-bölgesel örgütlerin Balkanlara yönelik politikalarını, Soğuk Savaş sonrası bölgede yaşanan değişimlerin etkilerini analiz etmektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Balkanlar'daki siyasi gelişmelerin tarihi arka planını öğrenir;
2 Balkanlardaki halkların tarihi hakkında bilgi sahibi olur;
3 Balkanlardaki sorunların ve yaşanan çatışmaların kökeni ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olur;
4 Uluslararası ilişkilerin çeşitli kuramları çerçevesinde Balkan siyasetinin belirli konularına yönelik eleştirel yaklaşımlar üretir;
5 Bölge dışı devletlerin Balkanlara yönelik politikaları hakkında bilgi edinir;
6 Uluslararası ve bölgesel örgütlerin (BM, AB, NATO, OSCE vd.) Balkan politikalarını anlar;
7 Türkiye’nin Balkan ülkeleri ile ilişkilerini kavrar ve geleceğe yönelik perspektifler geliştirir;
8 Balkan ülkeleri dış politikalarında etkili olan unsurlar hakkında bilgi sahibi olur;
9 Balkanlar bölgesinde tarihsel süreçte etkili olmuş güçler ve bunların bölge üzerindeki politikaları hakkında bilgi edinir;
10 Balkanların geleceği ile ilgili bir perspektif oluşturulmaya çalışılır ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Balkanların coğrafi konumu, tarihsel süreçte (Eski ve Orta Çağ’da) bu topraklarda yaşanan siyasi gelişmeler
2 Osmanlı Döneminde Balkanlar
3 Balkanlarda Ulusal Bağımsızlık Hareketleri
4 Balkan ve Dünya Savaşlarının Bölgeye Yönelik Etkileri
5 1970 ve 1980’lerde Balkanlarda Yaşanan Gelişmeler
6 Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlarda Yaşanan Gelişmeler
7 Günümüzde Balkan Devletleri Arasında Yaşanan Temel Sorunlar
8 Balkanlarda Azınlık Sorunları
9 Balkanlarda Temel Konular: Bosna Hersek olayı
10 Balkanlarda Temel Konular: Kosova Olayı
11 Uluslararası Örgütlerin Balkanlardaki Etkinliği
12 Bölgesel Örgütlerin Balkan Bölgesine Yönelik Politikaları
13 Türkiye-Balkanlar Arasındaki İlişkiler- I
14 Türkiye-Balkanlar Arasındaki İlişkiler- II
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Kemali Saybaşılı, Gencer Özcan, Yeni Balkanlar Eski Sorunlar, Bağlam Yayınları, İstanbul 1997. 2. Şule Kut, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005. 3. Balkanlar El Kitabı, Cilt I: Tarih, Der., Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ, KaraM& Vadi yayınları, Ankara, 2006. 4. Osmanlı ve Balkanlar-Bir Tarihyazımı Tartışması, Der.: Fikret Adanır-Suraiya Faroqhi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2011 5. Barbara Jelavich, Balkan Tarihi, I.-II. Cilt, Küre Yayınları, İstanbul, 2006. 6. Hugh Poulton, Balkanlar-Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, İstanbul, Sarmal Yayınları, 1993. 7. Maria Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, İstanbul, İletişim Yayınları, 2003. 8. Andrew Baruch Wachtel, Dünya Tarihinde Balkanlar, Doğan Kitapçılık, 2009.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 20 2 40
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 25 25
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK2 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
OK3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 4 0 0 3 0 0
OK8 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
OK9 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
OK10 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr