Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI GÜVENLİK ve SİLAHLANMA
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI GÜVENLİK ve SİLAHLANMA
2 Dersin Kodu: ULI5123
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yok
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Ferhat Pirinççi
Uludağ Üniversitesi
İİBF
Uluslararası İlişkiler Bölümü
0224 294 10 56
ferhat@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: www.ferhatpirincci.com
19 Dersin Amacı Yok
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Güvenliğin kavramsal anlam farklılıklarının tanımlanması;
2 Güvenlik çalışmalarının eski ve yeni kuramsal yaklaşımlarını açıklanması;
3 Uluslararası Güvenlik Sorunlarında sıklıkla görülen geleneksel yaklaşımların ayırt edilmesi;
4 Uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan yeni güvenlik sorunlarını değerlendirilmesi;
5 Farklı güvenlik kuramlarını güncel sorunlara uygulanması;
6 Uluslararası sorunlara uygulanan çözüm yöntemlerini eleştirel yaklaşımla değerlendirilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Güvenlik, Güvensizlik ve Enstrümanları, Kavramsal Yaklaşımlar
2 Güvenlik Teorilerine Giriş
3 Realist ve Konstrüktivist Güvenlik Anlayışları
4 Eleştirel, Feminist ve Postmodern Güvenlik Anlayışları
5 İnsani Güvenlik, Göç ve Güvenlik, Sivilleşme Güvenliği, Kimlik ve Güvenlik
6 Siber (Bilişim), Enerji, Gıda, Cevre Güvenlikleri
7 Nükleer Silahların Yayılması Sorunu
8 Kurumsal Güvenlik Sorunları, AB ve NATO
9 Bölgesel Güvenlik Sorunları: Ortadoğu
10 Bölgesel Güvenlik Sorunları: Asya
11 Bölgesel Güvenlik Sorunları: Afrika
12 Küreselleşmenin Getirdiği Sorunlar: Bulaşıcı Hastalıklar ve Fakirlik
13 Kültür Savaşları: Karikatür Krizi
14 9/11 Sonrası Global Terörizm
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ferhat Pirinççi, Silahlanma ve Savaş: Orta Doğu'daki Silahlanma Girişimlerinin Bölgesel ve Küresel Güvenliğe Etkisi, Bursa: Dora Yayınları, 2010. “Kitle İmha Silahları ve Sİlahsızlanma", Uluslararası İlişkilere Giriş: Tarih, Teori, Kavram ve Konular, Edit. Şaban Kardaş ve Ali Balcı, İstanbul: Küre Yayınları, 2014, ss. 375-384. “ABD-Suudi Arabistan Silah Anlaşması” Akademik Orta Doğu Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2011, ss. 61-84, ISSN: 1307-0207. “Orta Doğu’da Silahlanmayı İlk Kontrol Girişimi: Üçlü Deklarasyon”, History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 375-392, ISSN:1309-4173. “İsrail’in Silahlanmasında ABD’nin Rolü ve ABD-İsrail Stratejik İlişkisinin Başlaması (1956-1973)”, History Studies: International Journal of History, Orta Doğu Özel Sayısı, 2010, ss. 353-374, ISSN:1309-4173.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 2 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 3 4 0 4
OK2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
OK3 0 0 0 4 0 0 0 4 4 0
OK4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4
OK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr