Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
1 Dersin Adı: SİYASAL ŞİDDET VE TERÖRİZM
2 Dersin Kodu: ULI5121
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. SEZGİN KAYA
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Çağdaş uluslararası ilişkilerin en temel sorunlarından biri olan ve gerek uluslararası gerekse ulusal güvenlik gündemlerinde hep öncelikli bir konu olarak ele alınan terörizmi, bir siyasal şiddet biçimi olarak anlamaya çalışmak ve özellikle etnik ve dini kökenleri hakkında akademik düzeyde bilgi sahibi olmak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Siyasal Şiddet, terör ve terörizm kavramlarını öğrenmek.;
2 Uluslararası bir güvenlik gündemi olarak terörizmi tüm boyutlarıyla anlamak;
3 Terörizmle mücadelenin uluslararası boyutu hakkında bilgi edinmek.;
4 Etnik çatışmalar ile terörizm arasındaki bağlantıları analiz etmek. ;
5 Küresel bir olgu olarak dini motivasyonlu terör hakkında kapsamlı bir fikir elde etmek. ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Siyasal Şiddetin Kökeni ve Tarihi
2 Siyasal Bir Şiddet Biçimi olarak Terörizm
3 Terörizmin Nedenleri ve Türleri
4 Etniklik ve Etnik Çatışmalar
5 Etnik Terör ve Örnekleri
6 Dini Radikalizm ve Köktencilik
7 Dini Motivasyonlu Terör ve Örnekleri
8 İdeolojik Terör ve Örnekleri
9 Terörizm ve Organize Suçlar
10 Terörizm ve Kitle İmha Silahlarının Yayılması Sorunu
11 Uluslararası İşbirliği ve Terörizmle Savaşın Geleceği
12 Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi
13 ABD’nin Terörizmle Mücadele Stratejisi
14 Terörle Mücadelede Avrupa Perspektifi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Anthony D. Smith, The Ethnic Revival or Ethnic Origins of Nations, Cambridge: Cambridge University, 1981. 2. Charles Tilly, The Politics of Collective Violence, Cambridge: Cambridge University, 2003. 3. E. J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University, 1990. 4. Charles W. Kegley, International Terrorism: Characteristics, Causes, Controls, New York: St. Martin's Press, 1990. 5. Tore Bjørgo, Root Causes of Terrorism: Myths, Reality and Ways Forward, Routledge: 2005.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr