Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI
1 Dersin Adı: SOĞUK SAVAŞ SONRASINDA AMERİKAN DIŞ POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5117
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. FERHAT PİRİNÇÇİ
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Ferhat Pirinççi
Uludağ Üniversitesi
İİBF
Uluslararası İlişkiler Bölümü
0224 294 10 56
ferhat@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: www.ferhatpirincci.com
19 Dersin Amacı Soğuk Savaş öncesi ve süresince ABD’nin dış politikaları veri kabul edilerek ülkenin iç siyasal yapılanması ve dış politikası arasındaki etkileşimin anlaşılır kılınması ve bunun Soğuk Savaş Sonrası döneme yansımalarının açıklanması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Ülkelerin içsel dinamiklerinin dış politikalarına nasıl etki ettiğinin ABD örneği üzerinden anlatılması;
2 ABD’nin Soğuk Savaş dönemindeki politikaları hakkında bilgi sahibi olunması;
3 Uluslararası İlişkileri derinden etkileyen 11 Eylül Saldırılarının Amerikan Dış Politikasında ne gibi değişiklikler yarattığının anlaşılır kılınması ;
4 Soğuk savaş sonrası dönemde ABD’nin dış politikasındaki yeni vizyon arayışları hakkında fikir sahibi olunması ;
5 Soğuk Savaş Sonrasında Türk-Amerikan İlişkilerini Belirleyen Dinamikler hakkında bilgi sahibi olunması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Soğuk Savaş Döneminde Amerikan Dış Politikasının Yapısı ve İşleyişi
2 Soğuk Savaşın Sona Ermesinin Ardından Amerikan Dış Politikasına Yönelik Vizyon Arayışları
3 Amerikan Siyasal Yapısının Dış Politikaya Etkisi: Örnek Bir Olay
4 Clinton Dönemi Amerikan Dış Politikasını Belirleyen Faktörler
5 11 Eylül Saldırılarının Amerikan Dış Politikasına Yansımaları
6 Afganistan Operasyonu ve Küresel “Terörle Savaş” Stratejisi
7 ABD’deki Şirket Lobilerinin Amerikan Dış Politikasına Etkisi: Örnek Bir Olay
8 Bush Doktrini ve Uygulanması
9 Amerikan Müdahaleleri ve Ulus İnşa Politikaları: Karşılaştırmalı Örnek Analiz
10 Soğuk Savaş Sonrasında Transatlantik İlişkiler
11 Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Orta Doğu Politikası
12 Nükleer Silahların Yayılması Sorunu ve Amerikan Politikaları
13 Obama Dönemi Amerikan Dış Politikası
14 Soğuk Savaş Sonrasında Türk-Amerikan İlişkilerini Belirleyen Dinamikler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Yükselen Güç: Türkiye - ABD İlişkileri ve Orta Doğu, Bursa: MKM Yayınları, 2010. F. Stephen Larrabee, Troubled Partnership : U.S.–Turkish Relations in an Era of Global Geopolitical Change, Rand Corporation, 2010 Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2007. Tayyar Arı-Ferhat Pirinççi, “Turkish-American Relations in the Context of Iraq War: From Crisis to Recovery?”, Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Volume XXXIV, No 1, Fall 2010, ss. 17-27, ISSN: 0149-1784. Ferhat Pirinççi, “Amerikan Dış Politikasında Dinamizm ve Başkanlar: Retorik ve Uygulama”, Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, (Edt: Cenap Çakmak vd.), Ankara: Nobel Yayınları, 2011, ss. 79-114. ISBN 978-605-133-106-5
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 2 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 90
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 4
OK2 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4
OK3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4
OK4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4
OK5 0 4 0 0 0 0 0 0 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr