Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
19. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
1 Dersin Adı: 19. YÜZYIL DÜNYA TARİHİ
2 Dersin Kodu: ULI5115
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Özdal
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı 16059 Görükle-BURSA
Tel.: 0 224 294 11 65 Fax.: 0 224 294 10 03 e-mail: barisozdal@gmail.com ozdalb@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: http://www.barisozdal.com.tr/
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı öğrencilerine 19. yüzyılın sonuna kadar olan dönemde dünya tarihinin gelişimi hakkında bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, tarih yazıcılığı hakkında bilgi edinir.;
2 Öğrenci, 1648 Westphalia Barışı’ndan İtibaren Ulus Devletlerin Oluşum Süreci hakkında bilgi edinir.;
3 Öğrenci, Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarının gelişimini öğrenir.;
4 Öğrenci, coğrafi keşifler ve Endüstri Devriminin gelişimi hakkında bilgi edinir.;
5 Öğrenci, 1815 Viyana Kongresi ve 1830 ve 1848 Devrimleri ilişkisi konusunu öğrenir.;
6 Öğrenci, Osmanlı İmparatorluğu’nun Düvel-i Muazzama ile ilişkileri hakkında bilgi edinir;
7 Öğrenci, Alman ve İtalyan Ulusal Birliği konusunu öğrenir.;
8 Öğrenci, I. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşmalar ve Savaşa Yol Açan Gelişmeler hakkında bilgi edinir.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Tarih ve Dünya: Antik ve Orta Çağ’daki Dönüşümler ve Tarih Kavramı
2 19. yüzyılda Tarih Yazımı
3 Tarih ve Uluslararası İlişkiler Tarihi (Diplomasi Tarihi)
4 1648 Westphalia Barışı’ndan İtibaren Ulus Devletlerin Oluşum Süreci
5 Amerikan Devrimi
6 Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları
7 Endüstri Devrimi
8 1815 Viyana Kongresi
9 1830 ve 1848 Devrimleri
10 Avrupa Emperyalizmi Dönemi
11 Osmanlı İmparatorluğu
12 Rus İmparatorluğu (Çarlığı)
13 Alman ve İtalyan Ulusal Birliği
14 I. Dünya Savaşı Öncesi Bloklaşmalar ve Savaşa Yol Açan Gelişmeler
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: E. Hallett Carr, Tarih Nedir?, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006. R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, İstanbul: Ara Yayınları, 1990. Charles Tilly, Avrupa’da Devrimler, 1492-1992, İstanbul: Afa Yayınları, 1990. Oral Sander, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e, Ankara: İmge Yayınları, 1994. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumları Yayınları, 2003.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 5 5
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 91
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,03
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 0 0 0 0 0 4 4
OK2 0 0 0 0 0 4 0 0 5 4
OK3 0 0 4 0 0 0 0 0 4 5
OK4 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5
OK5 0 3 0 0 0 0 0 0 4 4
OK6 0 0 0 0 4 0 0 0 4 5
OK7 0 0 0 4 0 0 0 0 5 4
OK8 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr