Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOVYET SONRASI RUS DIŞ POLİTİKASI
1 Dersin Adı: SOVYET SONRASI RUS DIŞ POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5113
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yok
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste Rus dış politikasının ana düşünsel temelleri çerçevesinde bölgesel yaklaşımlarının analiz edilmesi amaçlanmakadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Rus kimlik, kültür ve tarihine ilişkin bilgi edindirmek;
2 Rus düşünce hayatı hakkında bilgi vermek;
3 Rus dış politikasındaki tarihsel sürekliliği göstermek;
4 Rusya’nın Batı dünyası ile ilişkilerini irdelemek;
5 Rusya’nın yakın çevresiyle ilişkilerini anlamak;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Rus dış politikasında Batıcılık akımı
2 Rus dış politikasında Slavcılık akımı
3 Rus dış politikasında Avrasyacılık akımı
4 Rusya’nın Kafkasya politikası
5 Rusya’nın Orta Asya politikası
6 Rusya-Çin ilişkileri
7 Rusya-ABD ilişkileri
8 Rusya-Türkiye ilişkileri
9 Rusya-AB ilişkileri
10 Rusya’nın enerji politikaları
11 Rusya’nın Orta Doğu politikaları
12 Rusya’nın Balkanlar politikası
13 Rusya’nın Karadeniz politikası
14 Genel değerlendirme
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Göksel İşyar, Sovyet/Rus Dış Politikaları ve Karabağ Sorunu, 2004.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3
OK2 0 0 0 0 4 0 0 0 3 3
OK3 0 0 0 5 0 0 0 0 3 3
OK4 0 0 3 0 5 0 0 0 3 3
OK5 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr