Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI HUKUKTA İNSAN HAKLARI
2 Dersin Kodu: ULI5111
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına kayıtlı bulunan öğrencilere uluslar arası hukuk açısından insan haklarının gelişimi, insan haklarına ilişkin mevzuat analitik yöntemle aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, İnsan haklarının tarihi gelişimi hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, İnsan haklarının sınıflandırılmasını öğrenir;
3 Öğrenci, hukuk kavramı olarak insan hakları hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, azınlıkların korunması hakkında bilgi edinir;
5 Öğrenci, yaşama hakkı ve ölüm cezası sorununu öğrenir;
6 Öğrenci, BM ve insan hakları konusunda bilgi edinir;
7 Öğrenci, Avrupa Konseyi’nde İnsan Hakları olgusunu öğrenir;
8 Öğrenci, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hakkında bilgi edinir;
9 Öğrenci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yapısını öğrenir;
10 Öğrenci, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hakkında bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İnsan haklarının tarihi gelişimi
2 İnsan haklarının sınıflandırılması
3 Hukuk kavramı olarak insan hakları
4 Azınlıkların korunması
5 Yaşama hakkı ve ölüm cezası sorunu
6 BM ve insan hakları
7 Avrupa Konseyi’nde İnsan Hakları
8 Avrupa Konseyi Statüsü
9 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
10 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
11 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne devlet başvurusu hakkı
13 Çocuk Hakları Sözleşmesi
14 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Mehmet Genç, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri, Ulusal ve Uluslararası Temel Mevzuat, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, Bursa, 1997. 2. Uluslararası Af Örgütü, Adil Yargılanma Hakkı, Çeviri: Fadıl Ahmet-Erol Kaplan, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000. 3. Mesut Gülmez, İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi, TODAİ, Ankara 1994. 4. Münci Kapani, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi,1991. 5. İonna Kuçuradi, Bülent Peker (haz.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara,1999. 6. Gilles Dutertre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, 2007. 7. Halil Kalabalık, İnsan Hakları Hukuku, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2009
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 25 2 50
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 4 4 4 4 4 5 0 0
OK2 3 3 4 4 4 4 4 4 0 0
OK3 3 4 4 5 4 5 4 4 0 0
OK4 4 4 4 4 3 4 4 4 0 0
OK5 4 3 5 4 4 4 4 4 0 0
OK6 4 3 3 3 4 3 4 3 0 0
OK7 3 4 4 5 4 4 4 4 0 0
OK8 4 3 4 4 3 4 3 4 0 0
OK9 4 3 4 4 4 4 4 3 0 0
OK10 4 4 4 4 5 5 3 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr