Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR
2 Dersin Kodu: ULI5102
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Son dönemde uluslararası ilişkiler alanında ortaya konulan teorilerin temel savlarının anlaşılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkilerde güncel olarak ortaya konan teorilerin kendi içinde sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olunması;
2 Üzerinde hala tartışmaların devam ettiği güncel teori ve hipotezlerin felsefi temellerinin incelenmesi ;
3 Güncel teoriler ve daha önce mevcut olan teoriler arasındaki farklılıklar hakkında fikir sahibi olunması;
4 Yeni dönemde ortaya atılan teorilerin, mevcut teorilere yönelik eleştirileri hakkında bilgi sahibi olunması;
5 Güncel teorilerin uluslararası ilişkileri değerlendirmede kullanılabilmesinin sağlanması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Realizm, Liberalizm ve Marksizme göre ekonomik politik
2 Realizmde Paradigma İçi Ayrılıklar mı?: Savunmacı Realizm, Saldırgan Realizm ve Neoklasik Realizm
3 Gücün Yeni Fonksiyonları Bağlamında Soft Power- Hard Power Tartışması
4 Feminizm’e Genel Bakış ve Uluslararası İlişkilerde Feminist Çalışmalar
5 Uluslararası İlişkilerde Eleştirel Teoriler ve Frankfurt Okulu ve Sonrası
6 Pozitivizmden Post Pozitivizme Epistemolojik ve Ontolojik Tartışmalar
7 Realizm ve Konstrüktivizmde Yapı, Çıkar ve Dış Politika İlişkisi
8 Sosyal İnşacı Teoriler ve Kimlik-Güvenlik İlişkisi
9 Gramşici Ve Neogramşici Yaklaşımlar
10 Kopenhag Okulu;Güvenlikleştirme Teorileri
11 Avrupa Entegrasyonunun Sosyal İnşaacı Yaklaşımlarla Analizi
12 Postmodernizm ve Uluslararası İlişkiler
13 Uluslararası Toplum Teorileri
14 Hegemonya Teorileri: Gramsci, Cox, Wallerstein, Gilpin
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika, Bursa: MKM Yay.,2011. Almond, Gabriel A. and James S. Coleman. The Politics of the Developing Areas. Princeton: Princeton Univ. Press., 1960. Bergsten, C. Fred., Robert O. Keohane and Joseph S. Nye Jr. "International Economics and International Politics: a framework for analysis," C. Fred Bergsten and Lawrence B. Krause ed. World Politics and International Economics. Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1975. Kaplan, Morton A. New Approaches to International Relations. New York: St. Martin's Press, 1968. Eralp, Atila, Devlet, Sistem ve Kimlik: Uluslararası İlişkilerde Temel Yaklaşımlar, İstanbul: İletişim Yay., 1996
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Yıl sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin BAşarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 2 25 50
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 211
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,03
Dersin AKTS Kredisi 7
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 2 0 1 0 3 0 1 0 0 0
OK2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 4 4 2 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
OK5 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr