Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
1 Dersin Adı: SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRK DIŞ POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5103
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, Soğuk Savaş sonrasında dünyanın değişen yapısı; Soğuk Savaş’ın bitmesi ve Türk Dış Politikasına etkileri; Türkiye’nin küresel ve bölgesel güçlerle olan ilişkileri; Türk dış politikasının öncelikleri; Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasının sorunları hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Soğuk Savaş sonrası dönemde Türk dış politikasını analiz edebilmesi;
2 Türkiye’nin küresel / bölgesel güçlerle ve Uluslar arası örgütlerle olan ilişkilerini dikkate alarak Türkiye’nin dünyadaki durumunu değerlendirebilmesi;
3 Türk dış politikasının geleceğini öngörebilmesi;
4 Türkiye’nin uluslararası sorunlara yönelik politikalarını anlayabilmesi;
5 Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini ve ilişkilerin geleceğini değerlendirebilmesi;
6 Türkiye - Ermenistan ilişkileri ile ilgili tartışmalara katılabilmesi;
7 Türkiye’nin enerji politikalarını analiz edebilmesi;
8 Türk dış politikasının dönüşümünü analiz edebilmesi ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Soğuk Savaş ve sonrası temel parametrelerin analizi
2 Yeni dönemde dış politikanın oluşum koşulları
3 Türkiye’nin dış politika seçenekleri
4 Türkiye’nin Ortadoğu politikası
5 Kafkasya’da etnik ve siyasî çatışmalara Türkiye’nin yaklaşımı
6 Avrupa ile Orta Asya arasında bir enerji köprüsü olarak Türkiye ve dış politikası
7 Türkiye’nin Avrupa Birliği ilişkileri ve tam üyelik müzakereleri
8 Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerinin farklı açıları
9 Kafkasya ve Orta Asya’da Türkiye - ABD İlişkileri
10 Türkiye’nin NATO ve ABD ile ilişkileri
11 Türkiye -Rusya ilişkileri
12 Türkiye’nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri
13 Yeni dönemde Türkiye - Ermenistan ilişkileri
14 Türkiye’nin bazı bölge ve ülkelere yönelik öncelik siyaseti ve sonuçları
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim S.Canbolat, Savaş ve Barış Arasında Dünya, Alfa Yayınları, İstanbul 2003 İdris Bal (Derleyen), Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era, Brown Walker Press, Florida 2004. Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 10 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 153
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,1
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
OK2 0 0 0 4 5 0 4 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
OK4 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
OK6 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
OK8 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr