Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ALMANYA
1 Dersin Adı: SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ALMANYA
2 Dersin Kodu: ULI6110
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle - BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, İki kutuplu dünya sisteminde Almanya’nın yeri; Soğuk Savaş sonrası dönemde Almanya’nın durumu; Almanya’nın birleşmesinin ardından Federal Almanya’nın dış politikası; Alman birleşmesinin dünya siyasetine ve Avrupa Birliği’ne etkisi; Almanya’nın Avrupa Birliği için önemi; Avrupa Birliği’nin Almanya için önemi; Almanya’nın geleceği ve Almanya- Türkiye ilişkileri hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Almanya’nın dış politika evreleri arasında karşılaştırma yapabilmesi;
2 Alman dış politikasını analiz edebilmesi;
3 Federal Almanya’nın dış politika önceliklerini açıklayabilmesi;
4 Federal Almanya’nın dış politika sorunlarını açıklayabilmesi;
5 Almanya’nın Avrupa Birliği için önemi ve Avrupa Birliği’nin Almanya için önemini açıklayabilmesi;
6 Almanya’nın bazı ülke ve bölgelerle olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmesi;
7 Türkiye – Almanya ilişkilerini analiz edebilmesi;
8 Almanya’nın geleceğine ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İki kutuplu dünya sisteminde Almanya’nın yeri
2 Soğuk Savaş’ın sona ermesinde Almanya’nın rolü
3 Alman birleşmesinin dünya siyasetine etkisi
4 Alman birleşmesinin Balkanlara etkisi
5 Kohl ve Gorbaçov döneminde Federal Almanya ve Sovyetler Birliği ilişkileri
6 Glasnost ve Perestroyka politikalarına Federal Almanya’nın katkısı
7 Doğu Almanya’da ekonomik ve siyasal durumun analizi
8 Doğu Almanya’da kamuoyu tercihi
9 Almanya’nın yeni siyasi egemenliği
10 Avrupa Birliği’nin Almanya üzerindeki denetimi
11 Avrupa Birliği’nin Almanya’nın politikalarına sağladığı meşruiyetin önemi
12 Almanya ve Yeni Avrupa Komşuluk Politikası
13 Almanya’nın Orta Ve Doğu Avrupa İle ilişkileri
14 Almanya’daki Türkler ve gelecekleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim Canbolat, Değişen Dünyada Almanya ve Türkler, Ulusal Çıkar Ulusal Birlik ve Kamuoyu Tercihi Açısından Bir İnceleme, Bursa: Alfa Aktüel, 2009 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 55 55
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,17
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 3 3 0 4 0 0 0 3 0
OK2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 4 0 0 4 3
OK4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3
OK5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 3
OK6 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
OK7 0 4 0 0 0 0 5 0 4 0
OK8 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr