Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AB’NİN DOĞU GENİŞLEMESİ ve SORUNLARI
1 Dersin Adı: AB’NİN DOĞU GENİŞLEMESİ ve SORUNLARI
2 Dersin Kodu: ULI6114
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle - BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, Avrupa Birliği genişleme politikası; Avrupa Birliği için Doğu Genişlemesinin önemi; Avrupa Birliği’nin Balkan ülkeleri ile ilişkileri; AB’nin Yeni Üyeleri, Yeni Komşuları; Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği sorunu; Avrupa Birliği’nin derinleşme, entegrasyon ve genişleme hedefleri; Avrupa Birliği’nin Doğu Genişlemesinin potansiyel avantajları ve dezavantajları hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Avrupa Birliği’nin genişleme safhalarını karşılaştırmalı olarak analiz edebilmesi;
2 Avrupa Birliği’nin genişleme politikasında güvenliğin önemini açıklayabilmesi;
3 Avrupa Birliği’nin Doğu genişlemesinde Almanya’nın önemini anlayabilmesi;
4 Avrupa’nın sınırlarına dair tartışmalara katılabilmesi;
5 Avrupa Birliği’nin yeni üyelerinin uyum sorunlarını açıklayabilmesi;
6 Avrupa Birliği’nin genişleme politikasını dikkate alarak Türkiye’nin üyeliğine ilişkin tartışmalara katılabilmesi;
7 Avrupa Birliği’nin muhtemel genişlemeleri ile ilgili öngörüde bulunabilmesi;
8 Avrupa Birliği sisteminin esnek yapısının önemini analiz edebilmesi.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Avrupa Birliği’nde sistem değişimi sorunu
2 Avrupa Birliği’nin genişleme politikası
3 Bir “önleyici güvenlik politikası” olarak Avrupa Birliği’nin Doğu Genişlemesi
4 Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin AB sistemi için ıslahı
5 Avrupa Birliği’nde genişlemenin araçları
6 Avrupa’nın sınırlarına dair tartışmalar ve Avrupa Birliği
7 Avrupa Birliği’nde anayasa çalışmaları ve genişleme planına kamuoyunun tepkisi
8 AB’nin yeni üyeleri ve yeni komşuları
9 Balkan ülkelerine Avrupa Birliği perspektifi
10 Türkiye’nin üyeliğine ilişkin tartışmaların analizi
11 Avrupa Birliği’nin derinleşme/entegrasyon ve genişleme hedefleri
12 Yeni üyelerin uyum sorunları
13 Uluslarüstülük ve eski Doğu Bloğu ülkelerinin durumu
14 Avrupa Birliği sisteminin esnekliği
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim Canbolat, Avrupa Birligi ve Türkiye: Uluslarüstü Bir Sistemle Ortaklık, Bursa: Alfa Aktüel, 2011 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,83
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
OK3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
OK5 0 0 3 0 0 5 0 0 0 0
OK6 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
OK8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr