Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI ENERJİ SORUNLARI ve POLİTİKALARI
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI ENERJİ SORUNLARI ve POLİTİKALARI
2 Dersin Kodu: ULI6112
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Uluslararası İlişkilerin temel sorun alanlarından biri olan enerji politikaları konusunda öğrencilere temel bilgilerin verilmesi ayrıca uluslararası enerji sorun alanlarının olduğu bölgelerde, bu sorunların tarihsel süreçte nasıl geliştiği ve ilişkilere nasıl yansıdığına dair temel bilgilerin aktarılmasıdır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Enerji kaynakları ve çeşitleri konusunda alt yapı sahibi olunabilmesi;
2 Uluslararası ilişkilerde önemli bir yere sahip olan enerji sorunları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi;
3 Enerji sorunlarının tarihçesini öğrenerek bugüne nasıl yansıdığı hakkında fikir sahibi olunabilmesi;
4 Bölgesel enerji politikaları ve bunun devletlerarası ilişkilere nasıl yansıdığı hakkında bilgi sahibi olunabilmesi;
5 Dünyadaki enerji politikalarına bakarak Türkiye’nin enerji politikalarını analiz edilebilmesi ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Enerji Kaynaklarının Sınıflandırılması
2 Petrolün Enerji Kaynakları Açısından Ayrıcalıklı Konumu
3 Bir Enerji Kaynağı Olarak Doğalgazın Kullanım Oranı ve Doğalgaz Rezervlerinin küresel Dağılımı
4 Alternatif / Yenilenebilir Enerji Kaynakları
5 Nükleer Enerji: Barışçıl Amaçlarla Kullanım ve Nükleer Silahların Yayılması Sorunu
6 Su Kaynakları Üzerinde Yaşanan Mücadele ve Hidropolitik Gündem: Örnek Bir Olay
7 Petrolün Orta Doğu Politikalarındaki Rolü
8 Enerji Nakli Bağlamında Avrasya’da Petrol Boru Hatları Mücadelesi
9 Doğalgaz Boru Hatlarının Siyasi Araç Olarak Kullanılması: Örnek Bir Olay
10 Orta Asya Enerji Kaynakları Üzerinde Yaşanan Rekabetin Ekonomi Politiği
11 2000’li yıllarda Amerikan Enerji Politikası
12 Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirme Politikaları: AB Örneği
13 Türkiye’nin Enerji İhtiyacı ve İthalatının Değerlendirilmesi
14 Enerji Nakil Hatları Açısından Türkiye’nin Stratejik Konumu
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, & Power, Free Press, 1993. John Calvert, The Arabian Peninsula in the Age of Oil (The Making of the Middle East), Mason Crest Publishers, 2007. Martin T. Pohler (Ed), Russia's Energy Assets: Security and Foreign Policy Issues, New York: Nova SciencePub Inc, 2009. Paula Berinstein, Alternative Energy: Facts, Statistics, and Issues, Oryx Press, 2001. Richard H. K. Vietor, Energy Policy in America since 1945: A Study of Business-Government Relations(Studies in Economic History and Policy: USA in the Twentieth Century), Cambridge University Press,2008. Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2007.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Yıl sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin BAşarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 2 20 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,2
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
OK2 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
OK4 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0
OK5 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr