Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
1 Dersin Adı: TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
2 Dersin Kodu: ULI6108
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel gelişimi içinde geçirdiği evreleri analiz ederek temel işbirliği ve çatışma alanlarını değerlendirmektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Geçmişten günümüze Türkiye-Rusya ilişkilerinin tarihsel gelişimini analiz edebilmesi;
2 İki ülke arasındaki çatışma ve işbirliği alanlarını değerlendirebimesi;
3 İki ülke ilişkileri arasındaki sorunların nedenlerini analiz edebilmesi;
4 İlişkilerin gelişimine bakarak geleceğini öngörebilmesi;
5 Problem çözümü ve politika yapımı süreçlerine katılabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
2 SSCB'nin Yıkılması ve RF'nin Önemi
3 İlişkilerde Rekabet Dönemi
4 Rusya'nın Yakın Çevre Doktrini
5 1990'larda Yakınlaşma ve Nedenleri
6 Jeopolitik Nüfuz Alanlarında Gerginlik ve Rekabet
7 Bölgesel Uyumsuzluklar
8 Seperatizm: Çeçen ve Kürt Meseleleri
9 Boğazlar Meselesi
10 Enerji Alanındaki İlişkiler
11 Ticari-Ekonomik İlişkiler
12 Ermeni Sorunu
13 Avrasya Açılımı
14 Karadeniz'de Ortaklık
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Ömer Göksel İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar: Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayınları, Bursa 2010.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 60 60
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,87
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
OK4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
OK5 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr