Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
2000’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI SİSTEM
1 Dersin Adı: 2000’Lİ YILLARDA ULUSLARARASI SİSTEM
2 Dersin Kodu: ULI6113
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Özdal
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı 16059 Görükle-BURSA
Tel.: 0 224 294 11 65 Fax.: 0 224 294 10 03 e-mail: barisozdal@gmail.com ozdalb@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: http://www.barisozdal.com.tr/
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerine uluslararası sistemin 2000’li yıllarda geçirdiği dönüşümler hakkında bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası sistemin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir.;
2 Öğrenci, Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin analizine yönelik teorik çalışmaları öğrenir.;
3 Öğrenci, uluslararası sistemde ABD’nin izlediği politikalar hakkında bilgi edinir.;
4 Öğrenci, uluslararası sistemde Rusya-Çin’in izlediği politikaların gelişimini öğrenir.;
5 Öğrenci, uluslararası sistemde AB’nin izlediği politikaların gelişimini öğrenir.;
6 Öğrenci, uluslararası sistemde güç ve güvenlik algısının değişimi hakkında bilgi edinir.;
7 Öğrenci, Türkiye’nin uluslararası sistemdeki rolü konusunu öğrenir.;
8 Öğrenci, uluslararası sistemde krizler ve çözüm yolları hakkında bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası Sistemin Tarihsel Gelişimi
2 Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem
3 Uluslararası Sisteme Teorik Bakış
4 Uluslararası Sistemde ABD’nin Değişen Rolü ve Önemi
5 Uluslararası Sistemde Rusya Federasyonu’nun Değişen Rolü ve Önemi
6 Uluslararası Sistemde Çin’in Değişen Rolü ve Önemi
7 Uluslararası Sistemde AB’nin Değişen Rolü ve Önemi
8 Uluslararası Sistemde Güç ve Güvenlik Boyutu
9 Uluslararası Sistemde Krizler ve Çözüm Yolları
10 Türkiye’nin Uluslararası Değişen Rolü ve Önemi
11 Avrasya’da Yaşanan Gelişmelerin Analizi
12 Orta Doğu’da Yaşanan Gelişmelerin Analizi
13 Balkanlar’da Yaşanan Gelişmelerin Analizi
14 Uluslararası Sistemin Geleceği
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Gökhan Bacık, Modern Uluslararası Sistem, Ankara: Kaknüs Yayınları, 2005. Hasan Köni, Genel Sistem Teorisi ve Uluslararası Politikadaki Yeri, Ankara: ASAM Yayınları, 2002.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 0 5 5
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 91
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,03
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 0 0 4 0 4 0 0 4 4
OK2 5 0 3 5 3 4 0 0 4 5
OK3 2 3 3 4 3 4 0 0 5 5
OK4 2 3 4 4 5 4 0 4 4 5
OK5 2 3 4 5 4 4 0 0 5 4
OK6 5 4 4 4 4 4 0 0 4 4
OK7 2 3 4 4 3 4 0 0 4 4
OK8 3 4 4 1 4 4 3 0 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr