Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI HUKUK ve ÖRGÜTLENME SORUNLARI
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI HUKUK ve ÖRGÜTLENME SORUNLARI
2 Dersin Kodu: ULI6111
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerine uluslararası hukuk ve uluslar arası örgütlenme konusunda teorik bilgiler ve mahkeme kararlarının aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası hukukun gelişimi hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, uluslararası örgütlenme modellerini öğrenir;
3 Öğrenci, uluslararası hukuk ve AB hukuk düzeni hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, uluslararası hukuk ve BM mevzuatı yetkisini öğrenir;
5 Öğrenci, uluslararası hukuk ve Avrupa Konseyi mevzuatı konusunu öğrenir;
6 Öğrenci, uluslararası hukuk ve NATO Andlaşması hakkında bilgi edinir;
7 Öğrenci, uluslararası hukuk ve AGİT konusunu öğrenir;
8 Öğrenci, uluslararası hukuk açısından konfederal yapılar hakkında bilgi edinir;
9 Öğrenci, uluslararası hukuk açısından federal yapılar konusunda bilgi edinir;
10 Öğrenci, uluslararası hukuk ve Batı Avrupa Birliği hakkında bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası hukukun gelişimi
2 Uluslararası hukukun uluslararası örgütlenmeye etkisi
3 Uluslararası örgütlenme modelleri
4 Uluslararası örgütlenme modeli olarak Pan-Europa Union
5 Avrupa Toplulukları
6 Avrupa Birliği’nin oluşturulması
7 Uluslararası hukuk ve AB hukuk düzeni
8 Uluslararası hukuk ve BM mevzuatı
9 Uluslararası hukuk ve Avrupa Konseyi mevzuatı
10 Uluslararası hukuk ve NATO Andlaşması
11 Uluslararası hukuk ve AGİT
12 Uluslararası hukuk açısından konfederal yapılar
13 Uluslararası hukuk açısından federal yapılar
14 Uluslararası hukuk ve Batı Avrupa Birliği
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Edip ÇELIK, Milletlerarası Hukuk, Filiz Kitabevi, I. ve II. Kitap, İstanbul, 1984. 2. Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk. Temel Belgeler. Örnek Olaylar, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. Baskı, İstanbul, 1998. 3. Mehmet GÖNLÜBOL, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, AÜSBF Yay., Ankara, 1975. 4. Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Yayım Dağıtım Şirketi, 3. 5. Seha MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Cilt I, Dördüncü Baskı, Ankara, 1975.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 25 2 50
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 5 4 4 3 4 4 5 0 0
OK2 4 3 4 3 4 5 4 4 0 0
OK3 4 5 4 4 3 3 4 4 0 0
OK4 3 5 3 4 4 4 3 5 0 0
OK5 3 4 4 5 4 3 4 4 0 0
OK6 4 3 4 4 4 5 4 4 0 0
OK7 5 4 4 4 3 4 4 4 0 0
OK8 4 3 4 4 3 3 4 4 0 0
OK9 4 4 4 4 4 4 5 3 0 0
OK10 5 4 3 4 5 4 4 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr