Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
DÜNYA POLİTİKASINDA ORTADOĞU
1 Dersin Adı: DÜNYA POLİTİKASINDA ORTADOĞU
2 Dersin Kodu: ULI6105
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-mail: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Address: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Geçmişten bugüne önemi her geçen gün biraz daha artan Orta Doğu bölgesinin, mevcut dönemde uluslararası politikada nasıl yer bulduğunun analitik olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası İlişkiler tarihinde Orta Doğu bölgesinin yeri ve önemi konusunda bilgi sahibi olunması ;
2 Orta Doğu bölgesinin dünya politikasındakini yerini etkileyen kırılma noktalarının tespit edilebilmesinin sağlanması;
3 Küresel ve bölgesel güçlerin bölgeye yönelik politikalarını belirleyen dinamikler hakkında bilgi sahibi olunması;
4 Arap- İsrail sorununun geçmişten bugüne Orta Doğu bölgesinde yarattığı sorunların analiz edilmesinin sağlanması;
5 Arap ülkelerinin içsel dinamiklerinin bölgeye yansımalarının analiz edilebilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Orta Doğu’nun Dünya Politikasındaki Konumu: Stratejik, Ekonomik, Dinsel Boyutlar
2 Soğuk Savaş Döneminde Orta Doğu’ya Yönelik Sovyet ve Amerikan Politikaları
3 Filistin Sorununda Uluslararası Dinamiklerin Rolü
4 Orta Doğu’da Silahlanma Girişimleri ve Olası Güvenlik Riskleri
5 Büyük Orta Doğu Projesi ve Bölgesel Dinamiklere Etkisi
6 Filistin İçi Dinamikler ve Barış Sürecinin Önündeki Engeller
7 Bir Alt Sistem Olarak Basra Körfezi ve Orta Doğu Politikalarına Etkisi
8 Arap-İsrail Savaşlarının Bölge İstikrarına Etkisi
9 İran-Irak Savaşının Bölgesel ve Uluslararası Yansımaları
10 2003 Irak Müdahalesinin Bölge İstikrarına Etkisi
11 Orta Doğu’da Sivil Toplum ve Demokrasi Pratikleri
12 Orta Doğu’da Milliyetçilik ve Çatışmalara Etkisi
13 Orta Doğu’da Asimetrik Tehditler ve Konvansiyonel Güçler
14 Petrolün Orta Doğu Siyasetinin Belirlenmesindeki Rolü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. TAYYAR ARI, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ORTA DOĞU: SİYASET, SAVAŞ VE DİPLOMASİ, 4. BASKI, BURSA: MKM YAYINLARI,2008. 2. TAYYAR ARI, YÜKSELEN GÜÇ: TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ VE ORTA DOĞU, BURSA: MKM YAYINLARI, 2010. 3. WILLIAM L. CLEVELAND, A HISTORY OF THE MODERN MIDDLE EAST, DENVER: WESTVIEW PRESS, 2000. 4. BERNARD LEWIS, THE ARABS IN HISTORY, NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 2002. 5. BERNARD LEWIS, THE MIDDLE EAST: A BRIEF HISTORY OF THE LAST 2,000 YEARS, TOUCHSTONE BOOKS, 1997. 6. ALBERT HOURANI AND MALISE RUTHVEN, A HISTORY OF THE ARAB PEOPLES: SECOND EDITION. NEW YORK: WARNER, 1991. 7. ALBERT H. HOURANI (EDITOR), PHILLIP KHOURY (EDITOR), MARY WILSON (EDITOR). THE MODERN MIDDLE EAST, SECOND EDITION. NEW YORK: J.B. TAURIS, 2004. 8. RASHID KHALIDI, RESURRECTING EMPIRE: WESTERN FOOTPRINTS AND AMERICA’S PERILIOUS PATH IN THE MIDDLE EAST. BOSTON, MASS: BEACON PRESS, 2005. Yayınları, 2003. Tayyar Arı ve Veysel Ayhan, "Basra Körfezi Ülkelerinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki Rolüne Bakışı", Orta Doğu Analiz, Sayı 23, Kasım 2010, ss. 7-17. (Veysel Ayhan ile birlikte) Tayyar Arı, Irak, İran, ABD ve Petrol, Güncellenmiş 2. Baskı, İstanbul: Alfa Yay., 2007.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 50
Yıl sonu Sınavı 1 50
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 50
Finalin BAşarıya Oranı 50
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler 2 10 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,2
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 3 4 3 0 0 0 0 3 0 0
OK2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr