Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRKİYE’NİN ORTAASYA ve KAFKASYA POLİTİKASI
1 Dersin Adı: TÜRKİYE’NİN ORTAASYA ve KAFKASYA POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI6103
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Ö.GÖKSEL İŞYAR
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: gokselis@uludag.edu.tr, 2941049, Uludağ Üni. İİBF, Uluslararası İlişkiler Böl. Görükle Bursa
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste Türkiye’nin Orta Asya ve Kafkasya’ya ilişkin politikasının ekonomik, siyasi,askeri, kültürel olmak üzere çok boyutlu analizinin yapılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin jeopolitik, jeoekonomik ve jeostratejik boyutlarıyla genel yapısını kavraması;
2 Bölgenin farklı sorunlarını tarihsel perspektiften ve güncel gelişmeler çerçevesinde analiz etmesi;
3 Orta Asya ve Kafkasya’daki farklı güç odaklaşmalarını tarihsel arka plan, amaç ve faaliyetler açısından karşılaştırması;
4 Orta Asya ve Kafkasya’daki alt bölgeleri kendi dinamikleri içinde ele alarak sorunları, öncelikleri ve avantajlarını-güçlü oldukları hususları değerlendirmesi ve aralarındaki ilişkileri analiz etmesi;
5 Türkiye’nin bölgedeki yeri, misyonu, önemi ve sorunlarını çeşitli boyutlarıyla tartışabilecek bilgi seviyesi ve analiz düzeyine ulaşması;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Türk dış politikasına genel bir bakış
2 Türkiye ve Çeçenistan sorunu
3 Türkiye ve Rusya’daki Türk-Müslüman varlığı
4 Türkiye ve Azerbaycan
5 Türkiye ve Gürcistan
6 Türkiye ve Ermenistan
7 Türkiye, enerji koridorları/politikası ve Hazar
8 Türkiye ve Türkmenistan
9 Türkiye ve Kazakistan
10 Türkiye ve Özbekistan
11 Türkiye ve Kırgızistan
12 Türkiye ve Tacikistan
13 Türkiye ve bölgesel güçlerle ilişkileri (Rusya, İran, Çin)
14 Genel değerlendirme
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Tayyar Arı, Orta Asya ve Kafkasya, 2011, Yelda Demirağ, Orta Asya ve Kafkaslar, 2006.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 55 55
Toplam İş Yükü 153
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,1
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
OK2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
OK4 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0
OK5 0 0 0 5 0 0 3 0 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr