Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI ve KÜRESEL AKTÖRLÜK SORUNU
1 Dersin Adı: AVRUPA BİRLİĞİ DIŞ POLİTİKASI ve KÜRESEL AKTÖRLÜK SORUNU
2 Dersin Kodu: ULI6101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle - BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, Avrupa Birliği’nin varoluş sebepleri ve oluşum koşulları; Bir uluslarüstü sistem olarak Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği’nin dış politikası; Avrupa Birliği’nde ortak dış politika süreci ve gelişimi; Avrupa Birliği’nde ortak dış politikanın uygulanması; Avrupa Birliği’nin bölgesel / küresel aktörler ve üçüncü dünya ülkeleri ile olan ilişkileri; Lizbon Antlaşması sonrasında Avrupa Birliği’nin dış politikası ve küresel aktörlüğünün durumu hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Avrupa Birliği’nin özelliklerini ve kurumsal yapısını dikkate alarak Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
2 Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası’nı analiz edebilmesi;
3 Avrupa Birliği'nin dış politika uygulamalarını açıklayabilmesi;
4 Avrupa Birliği’nin bazı ülke ve bölgelerle olan ilişkilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirebilmesi;
5 Lizbon Antlaşması’nı Avrupa Birliği’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası ile değerlendirebilmesi;
6 Küresel bir aktör olarak Avrupa Birliği'nin rolü ve durumunu analiz edebilmesi;
7 Avrupa Birliği’nin dış politikasının geleceğini analiz edebilmesi;
8 Küresel bir aktör olarak Avrupa Birliği’nin geleceğine ilişkin tartışmalarına katılabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Bir uluslarüstü sistem olarak Avrupa Birliği
2 Avrupa Birliği dış politikasındaki temel faktörlerin analizi
3 Avrupa Birliği’nde Ortak Dış Politika Süreci ve Gelişimi: 1983 Stuttgart Deklarasyonu, 1987 Avrupa Tek Senedi, 1992 Maastricht Antlaşması, 1997 Amsterdam Antlaşması ve sonrası
4 Amsterdam Antlaşması ve Avrupa Birliği'nin dış politikası
5 Avrupa Birliği’nin varlık sorunu açısından dış ilişkileri
6 Avrupa Birliği - ABD ilişkileri
7 Avrupa Birliği’nin Akdeniz ülkeleriyle ilişkileri
8 Avrupa Birliği’nin AKP (Afrika, Karayipler, Pasifik) ülkeleriyle ilişkileri
9 Avrupa Birliği’nin Balkanlar Politikası
10 Avrupa Birliği’nin Kafkasya ve Orta Asya ile İlişkileri
11 Avrupa-Asya Vakfı’nın AB Dış Politikasındaki Yeri
12 AB-Rusya Federasyonu İlişkileri
13 AB-Türkiye İlişkileri
14 Avrupa Birliği’nin Ortadoğu Politikası
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim Canbolat, Avrupa Birligi ve Türkiye: Uluslarüstü Bir Sistemle Ortaklık, Bursa: Alfa Aktüel, 2011 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 8 16
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 45 45
Toplam İş Yükü 187
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,23
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0
OK2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
OK4 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0
OK5 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
OK6 0 0 4 3 0 4 0 0 0 0
OK7 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0
OK8 0 0 0 0 0 5 0 0 4 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr