Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ III(NUTUK)
1 Dersin Adı: ATATÜRK İLKELERİ ve DEVRİM TARİHİ III(NUTUK)
2 Dersin Kodu: ATA201
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. M.ERSİN KUŞDİL
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: İlgili Okutmanlar
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: AİİT Bölüm Başkanı
Adres: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bölümler Binası, Görükle, 16059 Bursa
E-posta: devrimtarihi@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 2942820
18 Dersin Web Adresi: http://devrimtarihi.uludag.edu.tr/
19 Dersin Amacı Bu dersin öncelikli amacı, Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya görüşünün şekillenmesinde etkili olan düşünürlerin, düşünce akımlarının ve olayların incelenmesidir. Diğer bir deyişle, ders, Atatürk’ün “kurtuluş ve kuruluş” sürecinde izlediği stratejiye yön veren düşünsel mirası tanıtmaktadır. Bu kapsamda, algılar, imajlar, inanç-değer sistemleri ve analojiler gibi bilişsel özelliklerin Atatürk’ün kararları üzerindeki etkisine odaklanmaktadır. Derste ayrıca, “Söylev ve Demeçler” yoluyla, Atatürk’ün ulusal egemenlik, hukuk, ekonomi, eğitim, kültür ve sanat, dış politika gibi kavramlar hakkındaki düşünceleri tanıtılmaktadır. Bunu yaparak, erken Cumhuriyet dönemindeki yönetim paradigmasının ortaya konulması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İmparatorluktan ulus devlete geçiş sürecini anlamak ve değerlendirmek;
2 Atatürk’ün eylemlerine ilham veren düşünürleri ve düşünce akımlarını irdelemek;
3 Atatürk’ün karar verme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmak;
4 Nutuk’un hazırlanış nedenlerini bilmek;
5 Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini saptamak için, Atatürk’ün demeçlerinden yararlanmak;
6 Atatürk’ün devlet ve toplum anlayışını yorumlamak;
7 Ulusal değerlerle, evrensel değerlerin sentezini yapabilmek;
8 Türk modernleşme sürecinin temellerini tam olarak anlayabilmek ;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Atatürk'ün Düşünce Dünyasını Etkileyen Süreç ve Etmenler [Atatürk'ün düşünce dünyasını etkileyen olaylar ve olgular, Atatürk'ün düşünce dünyasını etkileyen düşünce akımları, Atatürk'ün düşünce dünyasını etkileyen kişiler]
2 Büyük Söylev Üzerine [Söylev'in okunduğu dönemin değerlendirilmesi, Söylev'in hazırlanışı ve amaçları, Söylev'in içerik özellikleri ve dili, Söylev'in yapısı ve niteliği]
3 Ulusal Direnişin Örgütlenmesi [Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da, Amasya Genelgesi ve kongreler süreci, Sivas Kongresi ve savaşımın ulusallaşması]
4 İstanbul Hükümetlerinin İhaneti [Damat Ferit Paşa Hükümeti dönemi, Ali Rıza Paşa Hükümeti dönemi, Amasya Görüşmeleri ve Bırakışma Döneminin Sonu]
5 Ulusal Direnişin Ankara'da Toplanması [Ankara'nın direniş merkezi olması, Son Osmanlı Parlamentosu ve Ulusal Ant, İstanbul'un İşgali ve Ulusal Bir Meclise Doğru]
6 Ulusal Bağımsızlık Savaşı [TBMM'nin Açılması ve Tepkiler, Cephelerin Açılması ve İlk zaferler, İlk Zaferlerin Etki ve Sonuçları]
7 Büyük Utku ve Onurlu Barış/ARA SINAV [Büyük Taarruz hazırlıkları, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barışı ve Monarşinin Sonu]
8 Cumhuriyetin İlanı ve Siyasal Devrim / Ara sınav [Cumhuriyetin Kurulması, Halifeliğin Kaldırılması, Gericiliğin Yenilgisi ve Atatürk'ün Gençliğe Seslenişi]
9 Devrime Yön Veren Demeçler (1928-1938) Atatürk’ün Ulusal Egemenlik Konusundaki Demeçleri [Temel Kavramlar: Egemenlik ve Ulusal egemenlik, Atatürk'ün Ulusal Egemenlik Konusundaki Demeçleri]
10 Atatürk’ün Hukuk Konusundaki Demeçleri [Temel kavramlar: Hukuk ve Hukuk Düzeni, Atatürk'ün Hukuk Konusundaki Demeçleri]
11 Atatürk’ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri [Temel Kavramlar: Ekonomi ve Ekonomik sistem, Atatürk'ün Ekonomi Konusundaki Demeçleri]
12 Atatürk’ün Eğitim ve Bilim Konusundaki Demeçleri [Eğitim ve Bilimin Devlet ve Toplum İçin Önemi, Atatürk'ün Eğitim ve Bilim Konusundaki Demeçleri]
13 Atatürk’ün Kültür ve Sanat Konularındaki Demeçleri [Temel Kavramlar: Kültür ve Sanatın Devlet ve Toplum için Önemi, Atatürk'ün kültür ve Sanat Konusundaki Demeçleri]
14 Atatürk’ün Dış Politika Konusundaki Demeçleri/FİNAL SINAVI [Atatürk'ün Uyguladığı Dış Politika Stratejileri ve Sonuçları, Atatürk'ün Dış Politikadaki Konusundaki Demeçleri]
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Komisyon, Söylev ve Demeçler, Uludağ Üniversitesi Yayınları. 2008.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 8 8
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
OK8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr