Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
DİPLOMASİ TARİHİ I
1 Dersin Adı: DİPLOMASİ TARİHİ I
2 Dersin Kodu: ULU2201
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Özdal
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı 16059 Görükle-BURSA
Tel.: 0 224 294 11 65 Fax.: 0 224 294 10 03 e-mail: barisozdal@gmail.com ozdalb@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: www.barisozdal.com
19 Dersin Amacı Bu derste uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine diplomasi tarihi ile ilgili temel bilgiler verilmesi ve bu bağlamda lisans eğitimleri boyunca alacakları bölüm derslerine katkı sağlayacak biçimde formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere öncelikle tarih, diplomasi tarihi, siyaset tarihinin tanımlaması aktarılarak, uygarlıkların gelişimi ve bu süreçteki devrimler (Amerikan Devrimi, Fransız Devrimi, Viyana Kongresi, 1830- 1848 Devrimleri, Endüstri Devrimi ve Sonuçları) açıklanmaktadır. Dersin içeriği ile bağlantı olarak ayrıca, 1. Dünya Savaşı’nın nedenleri, gelişimi ve sonuçları kapsamında ayrıntılı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun izlediği dış politika ve Türk Kurtuluş Savaşı’da analiz edilmektedir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin; derse ilişkin diplomasi tarihinin temel kavramlarını doğru kullanabilmeleri;
2 Lisans eğitimleri boyunca alacakları bölüm derslerine katkı sağlayacak biçimde formasyonlarının ve altyapılarının oluşması.;
3 I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar olan dönemde diplomasi tarihinin geçirdiği dönüşümleri kavrayabilmeleri;
4 Türkçe ve yabancı literatürdeki kaynakları okuyarak, uluslararası güncel gelişmelerin tarihsel temellerini analitik olarak tespit edebilmeleri.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Tarih, Diplomasi Tarihi, Siyaset Tarihi Tanımlamaların Yapılması
2 Tarıma Dayalı Uygarlıklar / Grek Uygarlığı / İslam Dünyası / Moğollar Ve Türkler
3 Batı Egemenliğinin Yükselme Dönemi
4 İslam Dünyasının Zayıflaması ve Osmanlı İmparatorluğu
5 Amerikan Devrimi
6 Fransız Devrimi
7 1815 Viyana Kongresi / 1830 - 1848 Devrimleri (Ara Sınav)
8 Endüstri Devrimi ve Sonuçları
9 Sömürgecilik ve Emperyalizmin Gelişimi
10 Alman ve İtalyan Ulusal Birliği
11 1856 Paris Konferansı / 1904-1905 Japon – Rus Savaşı
12 1. Dünya Savaşı’nın Nedenleri, Gelişimi ve Sonuçlarının Analizi
13 1. Dünya Savaşı’nın Osmanlı İmparatorluğu Açısından Analizi
14 Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Lozan Barış Andlaşması
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Oral SANDER, Siyasi Tarih İlk Çağlardan 1918’e, Ankara: İmge Yay., 1994. Fahir ARMAOĞLU, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumları Yay., Rifat Uçarol, Siyasi Tarih 1789-2010 , İstanbul: Der Yay., 2010. Kamuran GÜRÜN, Savaşan Dünya ve Türkiye, İstanbul: Bilgi Yay., William H. McNeill, Dünya Tarihi, Ankara: İmge Yay., Eylül 2008. Henry Kissinger, Diplomasi, İstanbul, İş Bankası Yay., 1998.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 35 35
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 173
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,77
Dersin AKTS Kredisi 6
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
OK2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
OK3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4
OK4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr