Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK
2 Dersin Kodu: ULU3301
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 5
7 Dersin AKTS Kredisi: 7
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu ders kapsamında uluslararası özel hukuk alanında vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku, kanunlar ihtilafı gibi konuların öğrenciye aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci uluslararası özel hukukun tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci uluslararası özel hukuk-iç hukuk-uluslararası kamu hukuku ilişkisini öğrenir;
3 Öğrenci kanunlar ihtilafı, vatandaşlık ve yabancılar hukuku hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci uluslararası özel hukuk kurallarının amaçlarını öğrenir;
5 Öğrenci uluslararası özel hukukun kaynakları hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci uluslararası özel hukukta vasıf ihtilafını öğrenir;
7 Öğrenci uluslararası özel hukukta kanuna karşı hile hakkında bilgi edinir. (ara sınav);
8 Öğrenci uluslararası özel hukukta atıf teorisini öğrenir;
9 Öğrenci uluslararası özel hukukta önmesele hakkında bilgi edinir;
10 Öğrenci uluslararası özel hukukta kamu düzeni konusunda bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası Özel Hukukun Tarihsel Gelişimi
2 Uluslararası özel hukuk-iç hukuk-uluslararası kamu hukuku ilişkisi
3 Uluslararası Özel hukukun kapsamı
4 Kanunlar ihtilafı ve vatandaşlık hukuku
5 Kanunlar ihtilafı ve yabancılar hukuku
6 Uluslararası özel hukuk kurallarının amaçları
7 Uluslararası özel hukukun kaynakları
8 Uluslararası Özel hukuk kurallarının oluşumu
9 Uluslararası özel hukukun genel kuralları
10 Uluslararası özel hukukta vasıf ihtilafı
11 Uluslararası özel hukukta kanuna karşı hile
12 Uluslararası özel hukukta atıf teorisi
13 Uluslararası özel hukukta önmesele
14 Uluslararası özel hukukta kamu düzeni
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Aysel ÇELİKEL/Bahadır ERDEM, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta Yayınevi, İstanbul, 2011. 2. Ergin NOMER/Cemal ŞANLI, Devletler Hususi Hukuku, 16. Baskı, İstanbul, 2010.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 45 45
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 50 50
Toplam İş Yükü 207
Toplam İş Yükü / 30 saat 6,9
Dersin AKTS Kredisi 7
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3
OK2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4
OK3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3
OK4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4
OK5 3 4 4 3 4 4 3 5 4 5
OK6 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4
OK7 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3
OK8 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4
OK9 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3
OK10 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr