Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
BETİMSEL İSTATİSTİK
1 Dersin Adı: BETİMSEL İSTATİSTİK
2 Dersin Kodu: EKO2203
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ERKAN IŞIGIÇOK
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta : eris@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 29 41101
Adres: Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü,16059, Görükle/Bursa.
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı İstatistik ile ilgili temel kavramları anlamak ve uygulamak, verileri düzenlemek, verilere ilişkin betimsel istatistikleri hesaplamak, istatistik paket programlarında uygulama becerilerini kazandırma ve elde edilen bulguları yorumlamaktır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Betimsel İstatistiğin temel kavramları ve varsayımlarını tanımlayabilme.;
2 Amaca uygun verileri uygun yöntemler kullanarak toplayabilme.;
3 Amaca uygun verilere ilişkin gerekli grafikleri çizebilme ve yorumlayabilme.;
4 Çeşitli endeks değerlerini hesaplayabilme.;
5 Verilere ilişkin gerekli merkezi eğilim ölçülerini ve değişkenlik ölçülerini hesaplayabilme.;
6 Verilere ilişkin asimetri ve basıklık ölçülerini hesaplayabilme ve yorumlayabilme. ;
7 Olasılık teorisinin temel kavram ve kurallarını açıklayabilme.;
8 Kesikli ve sürekli olasılık dağılımları arasındaki ilişkileri tanımlayabilme.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İstatistiğe giriş
2 Verilerin toplanması
3 Sınıflama ve gruplama
4 Seriler ve grafikler
5 Duyarlı ortalamalar
6 Duyarlı olmayan ortalamalar
7 Oranlar
8 Değişkenlik ölçüleri
9 Bölünme şekli ölçüleri
10 Endeksler
11 Olasılık teorisi
12 Rassal değişkenler ve olasılık dağılımları
13 Kesikli olasılık dağılımları
14 Sürekli olasılık dağılımları
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Özer SERPER, Uygulamalı İstatistik 1, Ezgi Kitabevi, 2004, Bursa. 2. Necmi GÜRSAKAL, Betimsel İstatistik, Dora Yayınları, 2008. 3. Erkan IŞIĞIÇOK, İstatistiksel Bakış, Marmara Kitabevi, 2011, Bursa.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 30 30
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 40 40
Toplam İş Yükü 154
Toplam İş Yükü / 30 saat 5,13
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 1 4 1 1 1 3 4 3 0 0
OK2 1 4 1 1 1 2 4 2 0 0
OK3 1 3 1 1 1 4 5 4 0 0
OK4 1 3 1 1 1 3 4 3 0 0
OK5 1 4 1 1 1 3 4 3 0 0
OK6 1 4 1 1 1 4 4 3 0 0
OK7 1 3 1 1 1 3 4 2 0 0
OK8 1 4 1 1 1 4 3 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr