Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
OSMANLI DİPLOMASI TARİHİ
1 Dersin Adı: OSMANLI DİPLOMASI TARİHİ
2 Dersin Kodu: ULU1202
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Barış Özdal
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı 16059 Görükle-BURSA
Tel.: 0 224 294 11 65 Fax.: 0 224 294 10 03 e-mail: barisozdal@gmail.com ozdalb@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi: http://www.barisozdal.com.tr/
19 Dersin Amacı Bu derste uluslararası ilişkiler bölümü öğrencilerine, Diplomasi Tarih I ve II derslerinde aldıkları temel bilgilerin devamı olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi yapısı ile diplomatik ilişkileri aktarılmakta ve bu bağlamda lisans eğitimleri boyunca alacakları bölüm derslerine katkı sağlayacak biçimde formasyonlarının ve altyapılarının hazırlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere öncelikle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş, genişleme, durgunluk ve yıkılış dönemleri aktarılarak, bu dönemlerin nedenleri, gelişimi ve sonuçları analiz edilmektedir. Bu temel bilgilerin aktarımının ardından da Osmanlı siyasi yapısı ile diplomatik ilişkilerinin geçirdiği süreçler karşılaştırmalı olarak irdelenmekte ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etkileri ile günümüze bıraktığı miraslar analiz edilmektedir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin, Osmanlı diplomasi tarihine ilişkin temel kavramları doğru kullanabilmeleri.;
2 Lisans eğitimleri boyunca alacakları bölüm derslerine katkı sağlayacak biçimde formasyonlarının ve altyapılarının oluşması.;
3 Osmanlı siyasi yapısı ile diplomatik ilişkilerinin geçirdiği süreçler karşılaştırmalı olarak irdelemeleri ve bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etkileri ile günümüze bıraktığı mirasları tespit edebilmeleri.;
4 Türkçe ve yabancı literatürdeki kaynakları okuyarak, uluslararası güncel gelişmelerin tarihsel temellerini analitik olarak tespit edebilmeleri.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Kuruluş Dönemi
2 Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Genişleme Dönemi
3 Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Durgunluk Dönemi
4 Genel Hatlarıyla Osmanlı Tarihi: Yıkılış Dönemi
5 Tanzimat Öncesi Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı
6 Tanzimat: Modernleşme Arayışları Ve Politik Değişim
7 Tanzimat Sonrası Dönemde Osmanlı Siyasi Yapısı (aşırı batılılaşma) (Ara Sınav)
8 19. Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi
9 19. Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi
10 20. Yüzyıl Osmanlı Siyasi ve Askeri Yapısının Genel Değerlendirmesi
11 20. Yüzyıl Osmanlı Ekonomik ve Mali Yapısının Genel Değerlendirmesi
12 Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
13 Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu
14 Osmanlı Siyasi Yapısı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Günümüze Bıraktığı Miraslar
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Alan Palmer, Osmanlı İmparatorluğu Son Üç Yüz Yıl Bir Çöküşün Yeni Tarihi, (çev.: Belkıs Çorakçı Dişbudak), İstanbul: Sabah kitapları, 5. baskı, 1995. COGİTO – Osmanlılar Özel Sayısı, Sayı 19, Yaz 1999. Ersin Kalaycıoğlu, Ali Yaşar Sarıbay, Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, Bursa: Alfa Yay., 2000. Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye – Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I, İstanbul: İş Bankası Yay., 2009 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: İletişim Yay., 9. Baskı, 2001. İlber Ortaylı, Osmanlı Barışı, İstanbul: Ufuk Yay., 2005. İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfusu, İstanbul: İletişim Yay., 1. Baskı, 1998. İlber Ortaylı, Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek, İstanbul: Timaş Yay., 2006. İlber Ortaylı, Son İmparatorluk Osmanlı, İstanbul: Timaş Yay., 2006. İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihine Giriş, Ankara: Turhan Yay., 2. Baskı, 2000. İsmail Cem, Türkiye’nin Geri Kalmışlığının Tarihi, İstanbul: Cem Yay., 4. Baskı, Haziran 1974. Joseph von Hammer, Osmanlı Devleti Tarihi I-II, İstanbul: Milliyet Yay. Oral Sander, Anka’nın Yükselişi ve Düşüşü –Osmanlı Diplomasi Tarihi Üzerine Bir Deneme-, Ankara: İmge Yay., Nisan 1993. Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı Devlet Anlayışı, İstanbul: Eren Yay., 2000.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 25 25
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 35 35
Toplam İş Yükü 169
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
OK2 4 5 4 5 5 4 4 4 5 5
OK3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4
OK4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr