Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MUHASEBE
1 Dersin Adı: MUHASEBE
2 Dersin Kodu: ISL1203
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. Lale Karabıyık
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç.Dr. Aylin POROY ARSOY
Yrd.Doç.Dr. Şükrü DOKUR
Yrd.Doç.Dr. Yasemin ERTAN
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: lale@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Temel muhasebe ilke ve uygulamalarına dayanarak oluşturulan mali bilgilerin izlenmesi ve raporlanması konusunda öğrencilerin geliştirilmesi.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Muhasebenin temel kavramlarının ve teknik yapısını anlaşılmasını sağlayabilme;
2 Muhasebe sürecini ve muhasebede defter ve belgelerinin yeri ve önemini kavrama;
3 Tekdüzen Hesap Planı yapısı, kodlama sistemi ve kapsamının öğrenme;
4 Bilanço hesaplarının işleyişini kavrama;
5 Gelir Tablosu hesaplarının işleyişini kavrama;
6 İş hayatında gerekli mali mevzuat konusunda temel bilgi sahibi olma;
7 Temel mali tabloları düzenleyebilme;
8 Muhasebe mantığını kazanarak işletmelerde mali bilgi üretebilme;
9 İşletmelerde bir bütün olarak muhasebe bilgilerinin yerinin ve öneminin kavrama;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Muhasebeye Giriş: Tanımı, Fonksiyonları, Türleri
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Temel Muhasebe Eşitliği
3 Temel Mali Tablolar
4 Muhasebede Defter ve Belgeler
5 Muhasebede Hesap Kavramı ve Yevmiye ve Büyük Defter Kayıtları, Mizan
6 Muhasebe Süreci ve Bir Faaliyet Dönemini Kapsayan İşlemlere İlişkin Uygulama
7 Bilanço Hesapları: Hazır Değerler
8 Bilanço Hesapları: Ticari ve Diğer Alacaklar Grupları
9 Bilanço hesapları: Stoklar- KDV Hesaplarının Açıklanması
10 Bilanço Hesapları: Duran Varlıklar ve Amortisman
11 Bilanço Hesapları: Yabancı Kaynaklar
12 Bilanço Hesapları: Özkaynaklar
13 Gelir-Gider ve Yansıtma Hesapları
14 Dönemsonu İşlemleri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: LAZOL İbrahim, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa, 2011. GÜCENME GENÇOĞLU Ümit, Genel Muhasebe, Alfa Aktüel, Bursa, 2010. DOKUR Şükrü – KAYGUSUZ Sait, Finansal Muhasebe, Bursa, 2009. KOTAR Erhan- DOKUR Şükrü, İşletmelerin Mali İşlemleri ve Muhasebesi, Bursa, 2002.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 12 12
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 20 20
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,8
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK5 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK6 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK7 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0
OK8 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
OK9 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Tel : 0224 294 05 00
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr