Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
İKTİSAT I
1 Dersin Adı: İKTİSAT I
2 Dersin Kodu: IKT1201
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Ön koşul yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. NALAN ÖLMEZOĞULLARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
Prof. Dr. Nalân ÖLMEZOĞULLARI
Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU
Prof. Dr. Feridun YILMAZ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: nalano@uludag.edu.tr, Tel: 0224 2941099
Uludağ Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü, 16059 Görükle/BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı öğrenciye iktisat biliminin konusunu ve iktisadın temel kavramlarını öğretmek, bireysel iktisadi kararları anlama ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 İktisat bilimin konusunu ve mikro iktisadın temel kavramlarını öğrenme;
2 İktisadi olayları tanıma ve diğer olaylardan ayırt edebilme;
3 Kıtlık gerçeğinin sebep olduğu tercih yapma zorunluluğunu anlama;
4 Tüketicilerin ekonomik karar verme sürecini öğrenme;
5 Piyasanın kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilme;
6 Mal ve hizmetlerin hangi piyasa yapısına girdiğini saptayabilme;
7 Farklı piyasa yapılarındaki firmaların dengelerini açıklayabilme;
8 Bireysel iktisadi kararları nicel yöntemlerle analiz edebilecek bilgi düzeyine ulaşma;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İktisat Bilimin Konusu, Yöntemi, Yasaları ve Öteki Bilim Dalları İle İlişkisi
2 İktisadi Sorun: İhtiyaçlar, Kaynaklar ve Tercih Sorunu
3 Tüketici Davranışları: Fayda ve Tüketici Tercihi
4 Üretim Fonksiyonu ve Verim Yasaları
5 Talep, Talep Fonksiyonu ve Talep Esnekliği
6 Arz, Arz Fonksiyonu ve Arz Esnekliği
7 Tam Rekabet Piyasasında Fiyat Oluşumu ve Devletin Piyasaya Müdahalesi - ARA SINAV
8 Firma Maliyetleri
9 Tam Rekabet Piyasasında Firma Dengesi
10 Tekel Piyasasında Firma Dengesi
11 Eksik Rekabet Piyasaları; Tekelci Rekabet ve Oligopol
12 Faktör Piyasaları ve Üretim Faktörleri Talebi
13 Faktör Arzı ve Fiyatlandırması
14 Gelir Dağılımı ve Gelir Dağılımını Etkileyen Politikalar
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: ŞAHİN, Hüseyin (2010) İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi, Bursa. DİNLER, Zeynel (2008) İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 32 32
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 saat 5
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK2 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK3 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK4 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK5 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK6 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK7 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
OK8 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr