Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI
2 Dersin Kodu: ULU4304
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 8
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinin, insan hakları ve temel özgürlüklerinin içeriği ile Türkiye’de ve Dünyada insan hakları ve temel özgürlüklerini koruma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, insan hakları kavramı ve insan haklarının sınıflandırılması hakkında bilgi edinir;
2 Öğrenci, insan hakları ve temel özgürlükleri konusunda düşünsel gelişmeleri öğrenir;
3 Öğrenci, insan haklarının pozitif hukuk alanındaki evrimi hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, insan hakları ve temel özgürlükleri konusunda uluslararası hukuk-ulusal hukuk ilişkilerini öğrenir;
5 Öğrenci, temel hak ve özgürlüklere getirilebilecek sınırlamalar hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci, 1982 Anayasası’nın temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümlerini öğrenir;
7 Öğrenci, Birleşmiş Milletler çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlükleri hakkında bilgi edinir (ara sınav);
8 Öğrenci, Avrupa Konseyi çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlüklerini öğrenir;
9 Öğrenci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kurumsal ve yargı yetkisi konusunda bilgi edinir;
10 Öğrenci, Avrupa Birliği'nde insan hakları olgusu hakkında bilgi edinir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 İnsan hakları kavramı ve insan haklarının sınıflandırılması
2 İnsan hakları ve temel özgürlükleri konusunda düşünsel gelişmeler
3 İnsan haklarının pozitif hukuk alanındaki evrimi
4 İnsan hakları ve temel özgürlükleri konusunda uluslararası hukuk-ulusal hukuk ilişkileri
5 Temel hak ve özgürlüklere getirilebilecek sınırlamalar
6 1982 anayasası’nın temel hak ve özgürlüklerle ilgili hükümleri
7 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla kişi hakları
8 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla sosyal ve ekonomik haklar
9 1982 anayasası düzenlemeleri itibarıyla siyasi haklar
10 Birleşmiş Milletler çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlükleri
11 Avrupa Konseyi çerçevesinde insan hakları ve temel özgürlükleri
12 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
13 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı
14 Avrupa Birliği'nde insan hakları
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1.İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku-İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, İstanbul: Afa Yayınları, 1999. 2. Mehmet Semih GEMALMAZ, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayınevi, İstanbul, 2010. 3. Mehmet Genç, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri-Ulusal ve Uluslararası Temel Mevzuat, Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayını, 1997. 3.Şeref Ünal, Temel Hak ve Özgürlükler ve İnsan Hakları Hukuku, Ankara: Yetkin Yayınları, 1997. 4. Halil KALABALIK, İnsan Hakları Hukuku, Seçkin Yayınevi, 2004. 5. Durmuş TEZCAN, İnsan Hakları El Kitabı, 2005.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 50 50
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 60 60
Toplam İş Yükü 236
Toplam İş Yükü / 30 saat 7,87
Dersin AKTS Kredisi 8
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
OK2 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4
OK3 5 3 3 4 5 4 4 3 4 4
OK4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3
OK5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 4
OK6 5 5 4 4 3 4 4 3 3 4
OK7 3 3 4 4 4 5 4 4 4 3
OK8 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3
OK9 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4
OK10 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr