Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ÜÇÜNCÜ DÜNYA
2 Dersin Kodu: ULU4101
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, gelişmişlik, azgelişmişlik ve üçüncü dünya kavramları; Üçüncü Dünya ve Azgelişmişlik teorileri; Gelişmekte olan ülkelerde Batılılaşma süreci; Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin üçüncü dünyaya yönelik politikaları; üçüncü dünya ülkelerinin dış ilişkileri ve gelişmiş ülkelerden beklentileri; Soğuk Savaş sonrası dönemde gelişmekte olan ülkelerin durumu; D- 8 ve önemi hakkında bilgi edinmelerini sağlamak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Azgelişmişliğin tanımı ve nedenlerini analiz edebilmesi;
2 Azgelişmişlik teorilerini dikkate alarak gelişmekte olan ülkeler hakkında düşünceler ileri sürebilmesi;
3 Gelişmekte olan ülkelerde Batılılaşma süreci hakkında düşünceler ileri sürebilmesi;
4 Avrupa Birliği’nin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin üçüncü dünya ülkeleri ile olan ilişkilerini analiz edebilmesi;
5 Üçüncü Dünya ülkelerinin dış politikalarında başarısız olmalarının sebeplerini anlayabilmesi;
6 Üçüncü Dünya ülkelerinin sorunlarını analiz edebilmesi;
7 Üçüncü Dünya ülkelerindeki etnik çatışma alanları ve bölgesel / küresel çatışmalar hakkındaki tartışmalara katılabilmesi;
8 D- 8’in önemini anlayabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Üçüncü Dünya ve gelişmekte olan ülke kavramı
2 Gelişmişlik ve azgelişmişliğin anlamı ve azgelişmişliğin nedenleri
3 Azgelişmişlik teorileri
4 Uluslararası sistemin tarihsel evrimi ve yeni aktörleri
5 Üçüncü Dünya’nın heterojenliği ve gelişmekte olan ülkelerde Batılılaşma süreci
6 Üçüncü Dünya’nın yeni ekonomik düzen talebi ve sonuçları
7 Avrupa Birliği’nin üçüncü dünya ülkeleri ile ilişkileri (Ara Sınav)
8 Amerika Birleşik Devletleri’nin Üçüncü Dünya ülkeleri ile ilişkileri
9 Gelişmekte olan ülkelerin gelişme sürecinin değerlendirmesi
10 Üçüncü Dünya ülkelerinde negatif dış politika faktörleri
11 Soğuk Savaş sonrası dönemde Üçüncü Dünya ülkeleri
12 Üçüncü Dünya ülkelerindeki etnik çatışma alanları
13 Gelişmekte olan ülkeler ve küresel ölçekte uyuşmazlık türleri
14 Bir gelişme ve işbirliği modeli olarak D- 8’ in önemi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: İbrahim Canbolat, Gelismekte Olan Ülkeler, Küresel, Politik ve Ekonomik Çıkar İliskilerindeki Konumları, Bursa: Alfa Aktüel Yayınevi, 2013 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 4 56
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 20 20
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 148
Toplam İş Yükü / 30 saat 4,93
Dersin AKTS Kredisi 5
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0
OK2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 3 3 0 0 4 0
OK5 0 0 0 0 0 5 0 0 4 4
OK6 0 0 0 0 0 5 0 4 5 0
OK7 0 0 5 0 0 4 0 0 5 5
OK8 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr