Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
GÜNCEL KONULAR
1 Dersin Adı: GÜNCEL KONULAR
2 Dersin Kodu: ULU4001
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. TAYYAR ARI
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof. Dr. İbrahim CANBOLAT, Prof. Dr. Kamuran REÇBER, Prof. Dr. Göksel İŞYAR, Doç. Dr. Barış ÖZDAL, Yrd. Doç Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: E-posta: atayyar@uludag.edu.tr
Tel: 02242941052
Adres: Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler Bölümü
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin iki yıl boyunca aldıkları uluslararası ilişkiler formasyonunu işlevsel hale getirmek üzere, öğrencinin güncel uluslararası ilişkiler gelişmelerini bilimsel literatür taraması ve araştırma yöntemlerini kullanarak analitik çalışmalar yapabilmesi amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Uluslararası ilişkiler formasyonunu gerektirdiği durumlarda rahatlıkla kullanabilmesi;
2 Güncel uluslararası ilişkiler gelişmelerinin takip edebilmesi;
3 Başta uluslararası ilişkiler literatürünü olmak üzere bilimsel tarama ve araştırma yöntemlerinin öğrenilmesi;
4 Türkiye’de ve dünyada meydana gelen gelişmelerin teorik ve analitik bir şekilde algılanabilmesi;
5 İleride uluslararası ilişkilerle ilgili herhangi bir olayda bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Bilimsel bir çalışmada dikkat edilmesi gereken anlatım ve üslup
2 Bilimsel bir çalışmada uyulması gereken tertip ve düzenlemeler
3 Tez metin kısmının yazılışında dikkat edilmesi gerekilen şartlar
4 Kaynak dipnotları ve açıklama dipnotları üzerinde durulmaktadır
5 Dolaylı Aktarım
6 Doğrudan Aktarım
7 İntihal
8 Yazım hataları
9 Sayfa düzeni
10 Dipnot yazımı
11 Sonnot yazımı
12 Kaynakça yazım kuralları
13 Ödevlerin tartışılması ve sunumu
14 Ödevlerin tartışılması ve sunumuna devam edilmesi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: SEYİDOĞLU Halil : Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı 8. Baskı Güzem Yayınları İstanbul 2000. DİNLER Zeynel : Bilimsel Araştırma ve İnternete Bağlı Bilgi Merkezleri 2. Basım Ekin Kitabevi Bursa 2000
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 30
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Yıl sonu Sınavı 1 40
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 60
Finalin BAşarıya Oranı 40
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ödevler 1 30 30
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 10 10
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 97
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,23
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 0 3 0 4 4 0 2 1
OK2 4 0 3 0 0 3 0 0 1 4
OK3 0 4 0 0 0 3 0 4 3 4
OK4 0 0 0 0 3 4 0 0 2 4
OK5 0 0 0 3 0 3 3 0 3 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr